بهداشت مواد غذائی HACCP

این شرکت دارای تجربه ۱۷ ساله در امر آموزش و صدور گواهی نامه HACCP می باشد. سوابق ابتدایی این شرکت در مدیریت پروژه HACCP-GLP خاویار شیلات ایران در سال های ۷۶-۷۷ شمسی و برگزاری صدها دوره آموزشی در دانشگاه های کشور، سازمان غذا و داروی کشور، انستیتو تغذیه و انجمن صنایع غذایی و صدور صدها گواهینامه سیستم HACCP در ایران، عراق و آسیای میانه برای صنایع غذایی از سوابق این شرکت می باشد.

توضیحاتی در مورد استاندارد HACCP:

 HACCP مجموعه الزامات مربوط به سیستم بهداشت و ایمنی مواد غذایی است. مدل برگرفته  از سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی می باشد.

مزایای استقرار سیستم HACCP:

استقرار سیستم HACCP در سازمان با توجه به اجرای مراحل کنترل مناسب و موثر در طول فرآیند های پذیرش مواد اولیه، تولید محصول، انبارش و نگهداری و ارسال محصول به سازمان اطمینان می دهد که با شناسایی نقاطی که واقعاَ باید از لحاظ ایمنی کنترل شوند، با حداقل هزینه، مطمئن ترین پایش ها را انجام می دهد. همچنین ایجاد اطمینان در مصرف کنندگان محصولات و پیشگیری از مخاطرات شیمیایی،  میکروبی و فیزیکی وآلرژی زایی که ممکن است در فرآورده های غذایی موجب صدمه به مشتری و کاهش اعتبار سازمان شود.

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه HACCP  با ما تماس بگیرید.