ایمنی غذا اروپا IFS

این شرکت با اعتبار از مرجع بین المللی خصوصی USAS امریکا  اقدام به ممیزی و صدور گواهینامه IFS verion6 در صنعت غذا می نماید. این شرکت با توجه به سوابق دیرینه در انجام آموزش و صدور گواهینامه های صنایع غذایی و کشاورزی با بکارگیری سرممیزین مجرب IFS اقدام به ارزیابی و ممیزی این سیستم می نماید

توضیحاتی در ارتباط با این سیستم :

– گواهینامه IFS در سال ۲۰۰۱ بعنوان استاندارد ایمنی و بهداشت مواد غذائی در اتحادیه اروپا و توسط انجمن توزیع اتحادیه اروپا بعنوان نشانه ای از ایمنی مواد غذائی انتخاب و برای فروش و توزیع محصول بعنوان یک الزام به تولید کنندگان مواد غذائی اعلام گردید

– استاندارد IFS فقط یک استاندارد سیستم نبوده بلکه کلیه مشخصات و الزامات محصول را نیز شامل می شود، به عبارتی IFS هم استاندارد سیستم و هم استاندارد محصول است

– استاندارد IFS در برگیرنده الزامات سیستم مدیریت کیفیت، سیستم HACCP، الزامات شرایط خوب عملیات GMP می باشد

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه IFS با ما تماس بگیرید.