ایزو ۵۰۰۰۱ -مدیریت انرژی نیاز مبرم امروز صنعت کشور-۱

اصول مناسب آبزی پروری GGAP-نقاط کنترلی و معیار های پذیرش -۲
آگوست 24, 2014
ایزو ۵۰۰۰۱ -مدیریت انرژی نیاز مبرم امروز صنعت کشور-۲
آگوست 26, 2014

ایزو ۵۰۰۰۱ -مدیریت انرژی نیاز مبرم امروز صنعت کشور-۱ | Ics ایران

یادداشتی از مهندس احمد رضا نصیری – سر ممیز گروه ای سی اس

حفاظت از منابع انرژی یک امر ضروری است که همه ی ما باید به سمت آن برویم.این حرکت باعث می شود تا بر مشکل بحران انرژی دنیا چیره شویم.به طور خاص ،کشورهای در حال توسعه علاقه مند به افزایش اطلاعات خود در زمینه ی افزایش راندمان تولید انرژی و مصرف انرژی هستند.به هر حال،عمدتاً تنها راه کار در زمینه ی این اطلاعات از استفاده ی خردمندانه از انرژی موجود سرچشمه می گیرد .بنابراین،اطلاعات در زمینه ی تکنولوژی های حفاظت از منابع انرژی و روش های مدرن کاهش مصرف انرژی باید در اختیار دولت و مراکز مدیریت انرژی در کشورهای در حال توسعه قرار گیرد .این سهولت دسترسی به این اطلاعات باید به گونه ای باشد که مهندسین و اپراتورهای کارخانه های سیمان موجود در این کشورها بتوانند به راحتی به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و به طور خاص این مساله مهم است.که آنها به اطلاعات کاربردی در زمینه ی تکنولوژی های محافظت از منابع سوخت دست پیدا کنند.
در دسامبر سال ۱۹۸۳،سازمان توسعه ی صنعتی ملل متحد (UNIDO)جلسه های منطقه ای برای مصرف بهتر از منابع انرژی ترتیب داد.این جلسه ها که با حضور یک گروه متخصص انجام می شد.بر روی مصرف انرژی در صنایع کوچک و متوسط کشورهای آسیایی بحث می کردند .

در طی این جلسات ،این مسأله بیان شد که برای برخی از صنایع متمرکز ،صرفه جویی در مصرف انرژی می تواند تا بیش از ۱۰ درصد انجام شود .که این کار با مدیریت و بازرسی انرژی در زمینه ی فعالیت های خانگی انجام شود.همه ی این تجربیات باعث شد تا سازمان توسعه ی صنعتی ملل متحد برنامه ای منطقه ای برای ترفیع و کاربردی تر کردن تکنولوژی های صرفه جویی در مصرف انرژی را تدوین کند.این سازمان برنامه ای کامل برای صرفه جویی در مصرف انرژی در زیر بخش ها و بخش های مختلف صنعتی دارد یکی از این بخش های صنعتی که مصرف کننده ی عمده ی انرژی است صنعت سیمان است.و برای بهبود بازده کارهای انجامی در این صنعت ،روش های مدرن صرفه جویی در مصرف انرژی تدوین گشته است.

صنعت انرژی زیادی مصرف می کند.این صنعت همچنین به خاطر سهم بالای انرژی در هزینه ی کلی تولید نیز مورد توجه است.(درصد بالایی از قیمت کلی یک تن سیمان مربوط به مصرف انرژی آن است.)

در صنعت ،مقدار محسوسی انرژی را می توان با جلوگیری از خروج انرژی از کوره ها ،اصلاح و تعدیل وسایل در جهت بازیافت گرما در پروسه ی تولید،صرفه جویی کرد.(اصلاح و تعدیل وسایل می تواند بواسطه ی اضافه کردن بخش های پیش گرم و یا خنک کننده در تولید سیمان انجام داد.)همچنین استفاده از ضایعات صنعتی نیز می تواند درصد مصرف انرژی را کاهش دهد.ادامه دارد

دیدگاه ها بسته شده است