ایزو ۵۰۰۰۱ -مدیریت انرژی نیاز مبرم امروز صنعت کشور-۲

ایزو ۵۰۰۰۱ -مدیریت انرژی نیاز مبرم امروز صنعت کشور-۱
آگوست 25, 2014
اصول مناسب آبزی پروری GGAP-نقاط کنترلی و معیار های پذیرش -۳
آگوست 27, 2014

ایزو ۵۰۰۰۱ -مدیریت انرژی نیاز مبرم امروز صنعت کشور-۲ | Ics ایران

احمد رضا نصیری سرممیز گروه اس سی اس

* معرفی استاندارد بین المللی مدیریت انرژیISO50001

این استاندارد بین المللی الزاماتی را جهت ایجاد ، پیاده سازی ، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت انرژی مشخص می نماید که قصد آن توانمندسازی یک سازمان در پیگیری رویکرد نظام مند برای بهبود مداوم در عملکرد انرژی ، شامل کارایی استفاده و مصرف انرژی می باشد.

این استاندارد می تواند با سایر استانداردها و سیستم های مدیریتی هماهنگ و یکپارچه شود و سازمانها و شرکتها را با یک چارچوب یکسان در جهت استقرار سیستم و فرآیندهای مورد نیاز برای بهبود اثربخشی انرژی هدایت می کند و کمک مؤثری درجهت صرفه جویی اقتصادی و کاهش گازهای گلخانه ای با استفاده از مدیریت سیستمی انرژی می نماید.

مقصود از انرژی در این سیستم الکتریسیته ، سوخت ، بخار ، گرما ، هوای فشرده و واسطه های مشابه است و این استاندارد بین المللی الزامات کاربردی را در استفاده و مصرف انرژی شامل اندازه گیری ، مستند سازی و گزارش دهی ، طراحی و فعالیت خرید تجهیز ، سیستم ها ، فرآیندها و همچنین کارکنان دخیل در عملکرد انرژی مشخص می نماید .

* بارزترین اهداف و یا دستاوردهای استاندارد مدیریت انرژی:

– کاهش هزینه های مرتبط با انرژِی

– توانمند سازی سازمان ها برای برقراری سیستم ها و فرآیندهای بهبود عملکرد انرژی

– مدیریت نظام مند انرژی از ابتدای خرید و تأمین انرژی تا استفاده از آن

– کمکبه سازمانها در استفاده بهینه و با بهره وری بالای مصرف انرژی

– کاهش هزینه‌های انرژی بدون کاهش سطح کیفیت مصرف

– برقراری اهداف کلان ، اهداف خرد و برنامه های عملیاتی انرژی با توجه به الزامات قانونی و اطلاعات استفاده بارز انرژی

– ایجاد پایگاه داده‌های انرژی ، ارائه معیار ، اندازه گیری ،ثبت و گزارش  و هدایت مصارف انرژی

– برقراری چارچوب بهبود مداوم در مصارف انرژی شامل طرح ریزی ، اجرا ، بررسی و اقدامات لازم

– اجرای بازنگری انرژی و برقراری خط مبنا و شاخص های عملکردی انرژی

– بهره گیری از بهترین شیوه ها و تقویت رفتار صحیح مدیریت انرژی در تمامی سطوح سازمان

– کمک بهارزیابی و اولویت بندی فن آوری های جدید و  به حداقل رساندن آسیب‌های زیست محیطی

– آگاه سازی و آموزش پرسنل در زمینه انرژی و  ایجاد سیستم کنترل و بازبینی سالانه. ادامه دارد

دیدگاه ها بسته شده است