ایزو ۲۷۰۱۱

استاندارد ISO 27011  در دسامبر سال ۲۰۰۸ بر پایه ISO 27002 منتشر گشته است. این استاندارد راهنمایی را برای پیاده سازی مدیریت امنیت اطلاعات در سازمانهای مخابراتی فراهم می آورد. در واقع استاندارد مذکور ویژگی های مخصوص به این بخش صنعت را در نظر گرفته و تغییرات لازم را در نیازمندی های ISO 27001 و همچنین ISO 27002 متناسب با نیازمندی های شرکت ها و سازمان های مخابراتی به وجود آورده است.