ایزو ۲۱۸۲۷

استاندارد ISO 21827، زمینه­ های لازم جهت بلوغ فرایندی سازمان­ها را فراهم ساخته و از مدل مشهور بلوغ SSE-CMM بهره می­ گیرد. تمرکز این استاندارد بر دستورالعمل‌های مهندسی امنیت، مهندسی سیستم، ساماندهی و بهبود فرآیند تامین‌کنندگان می‌باشد. همچنین این استاندارد نقاط مرجعی برای سازمان مهیا می‌کند تا خود را در برابر راهکارهای برتر مطابق یک دستورالعمل ویژه یا چند دستورالعمل ارزیابی نماید.علاوه بر موارد فوق، می­توان اینگونه بیان داشت که این استاندارد به یکپارچه­سازی سه استاندارد معروف ISO 27001، ISO 9001 و ISO 20000 پرداخته است.