ایزو ۲۰۰۰۰

بزرگترین چالش شرکت­ها و سازمان­های سرویس دهنده خدمات فناوری اطلاعات، صرف کمترین هزینه ممکن و ارائه بهترین کیفیت می­باشد. این امر در بخش­های مختلف سازمان نمود پیدا می­کند که از آن جمله می توان به مواردی چون افزایش بهره­وری نیروی انسانی، استفاده بهینه از ظرفیت­های موجود و ایجاد امکانات و ظرفیت­های جدید منطبق بر نیاز واقعی کسب و کار اشاره نمود. در اختیار داشتن تکنولوژی پیشرفته و نیروی انسانی متخصص به تنهایی کارگشا نبوده و مساله بسیار مهمی بنام روال­های مدیریت سرویس مطرح می­گردد که در واقع حلقه مرتبط کننده تکنولوژی و افراد می باشد.

برای رسیدن به این اهداف، در دو دهه اخیر فعالیت­های بسیاری در زمینه مدیریت سرویس­های IT در دنیا صورت گرفته و روشها و توصیه­های گوناگونی ارائه شده است. از این میان ISO 20000، به عنوان استاندارد پذیرفته شده در دنیا در زمینه مدیریت سرویس های IT مطرح می باشد که از مجموعه بهترین تجارب که در متدولوژی ITIL ارائه شده است استفاده می­نماید. این استاندارد در دنیا با استقبال بسیاری مواجه شده است و آمارهای معتبر نشان دهنده تمایل شرکت­ها و سازمان­های مختلف ارائه کننده سرویس های IT به انطباق و به کارگیری روال های ITIL در مدیریت سرویس های IT می باشند.