ایزو ۱۰۶۶۸

ایزو ارزش گذاری برند (نام تجاری) – ایزو ۱۰۶۶۸

توضیحاتی در مورد ایزو ۱۰۶۶۸:

استاندارد جدید ایزو ۱۰۶۶۸ ویرایش ۲۰۱۰ با عنوان “بهای نام تجاری – نیازمندی ها برای ارزش پولی نام تجاری” به تشریح شفاف روش های اجرایی و روش هایی برای اندازه گیری میزان ارزش یک نام تجاری می پردازد. برندها شامل نام ها، اصطلاحات، نشانه ها، نمادها، آرم ها و غیره هستند که محصولات، خدمات و اشخاص حقیقی و حقوقی را می شناسانند.

ایزو ۱۰۶۶۸ نحوه تجزیه و تحلیل سه بعدی ۱) مسایل مالی، ۲) حقوقی، ۳) جنبه های رفتاری برند تمرکز دارد. حقوق مالکیت و محافظت از یک برند، اندازه بازار و روندها، تاثیر برند بر انتخاب های خرید و گرایش متفاوت ذینفعان به سوی برند نمونه هایی از راهنمایی این استاندارد هستند.

استاندارد یاد شده چارچوبی شامل اهداف، مبانی، رویکردها و روش های ارزیابی و منابع داده ها و مفروضات کیفیت را مشخص می نماید. همچنین روش هایی را برای گزارش دهی نتایج ارایه می دهد.

مزایای استقرار ایزو ۱۰۶۶۸:

– تحلیل اقتصادی مبتنی بر مدل های EVA و MVA

– درج ارزش برند در گزارشات و صورت های مالی

– ارزش گذاری سهام و امکان ورود به بورس

– دریافت گواهی نامه بین المللی ارزش برند بر مبنای استاندارد مورد نظر

– استفاده به عنوان آورده در سرمایه گذاری های مشتریک داخلی و خارجی

– اخذ وام و تسهیلات بانکی

– تبلیغات و پایش موفقیت برند

– برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک برند

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه ایزو ۱۰۶۶۸ با ما تماس بگیرید.