اهم خدمات شرکت ICS در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، دامداری و گیاهان دارویی

صدور گواهینامه غذاهای رژیمی یا Diet Foods صنایع غذایی توسط ACS کانادا
سپتامبر 22, 2015
صدور گواهی امنیت زیستی (Biosecurity) از ACS Canada
اکتبر 7, 2015

اهم خدمات شرکت ICS در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، دامداری و گیاهان دارویی | Ics ایران

ردیف

واحد تولیدی

گواهینامه

۱

مزارع و باغ و محصولات گلخانه‌ای

GAP

Organic

Pesticide Residue Free GMO Free

۲

واحدهای تولیدی: دامداری، زنبورداری،

شیلات و طیور

GDP

GBP

GAqP

GPP

ASC

۳

گیاهان دارویی (تولید و فرآوری)

GMP

GACP

Organic

Natural

۴

صنایع غذایی غیر فرآوری

GAP

Organic

۵

صنایع غذایی فرآوری شده

Functional Food

Diet Food

Gluten Free

۶

کشت و صنعت

GAP

GMP

۷

خوراک دام و طیور

GMP+

۸

تولید کننده های کود

و ورمی‌کمپوست

Organic

Bio Fertilizer

۹

تولید کننده های محصولات زیستی

و محصولات سبز

Bio Products

Green Products

۱۰

مدیریت جنگل و

مدیریت مزارع کشاورزی

FSC

GMaP

۱۱

مراحل بهداشت، توزیع و انبارداری محصولات دامی و کشاورزی

GHP

GDP

GSP

۱۲

صنایع غذایی و لبنی

HACP

۲۲۰۰۰

ESL

 

۱۳

مدارس زیست محیطی

Echo School

دیدگاه ها بسته شده است