صدور گواهینامه های تخصصی محصولات کشاورزی ( بخش اول)

ایزو ۱۷۰۲۵ و عدم قطعیت -۶
می 9, 2014
از لژیونلا چه می دانید؟
ژوئن 16, 2014

صدور گواهینامه های تخصصی محصولات کشاورزی ( بخش اول) | Ics ایران

گواهی محصولات کشاورزی نشان می دهد که در فرایند تولید محصول، شاخص های زیست محیطی، کیفیت،‌ فرایند صحیح تولید، ساختار و  شرایط خوب کاری برای تولید کنندگان در مراحل تولید تا مصرف رعایت شده است. اعتماد بخشی و تضمین سلامت محصولات و فرآورده‌های غذایی مورد مصرف جامعه در هر کشور مهمترین شاخص ارتقای بهداشت اجتماعی است. با توجه به جمعیت رو به افزون دنیا در هزاره سوم، پایداری در شاخص های امنیت و سلامت غذا و تعیین استراتژی برای دستیابی به این هدف، مهمترین چالش دولت هابه شمار می رود. دراکثر کشورها تولید، عرضه و واردات مواد غذایی تحت کنترل نظام گواهی که مجموعه ای از دستور العمل ها، استانداردها، مقررات، سازمان  و فرایند حقوقی، اجرایی و کنترلی است، صورت می گیرد. برای ایجاد اعتماد در مصرف کنندگان درخصوص کیفیت و سلامت محصولات و فراورده های کشاورزی، سیستم  و مقررات متنوعی با عنوان کلی نظام گواهی محصولات  کشاورزی حاکم است. استقرار نظام گواهی، معمولا در قالب استانداردهای بین المللی، منطقه ای یا قوانین ملی جهت کنترل کیفیت با هدف تضمین سلامت محصولات برای مصرف کنندگان اعمال  می شود.

محصولات گواهی شده

 تولیدات و فرآورده های کشاورزی و دامی هستند که سلامت آنها  به صورت کتبی تحت راهنمایی  و کنترل مقررات معتبری تضمین شده است. این محصولات  ماحاصل  اعمال  مقررات اجباری  ایمنی غذا  و یا گواهی ها و برنامه های  مدیریتی  داوطلبانه  مانند ارگانیک، عملیات  خوب کشاورزی و غیره می باشند. در تولید این محصولات با تاکید بر تولید مبتنی بر کشت بوم، تغدیه و حاصلخیزی مناسب، روش های پیشگیری، فنون مدیریت تلفیقی  و رعایت ضوابط بهداشتی، عوامل زیان آور شیمیایی محیطی و بهداشتی  مانند سموم صنعتی ،عناصر سنگین، فلزات، مایکوتوکسین ها حذف شده و یا در آستانه حد مجاز می باشد. در این برنامه ها تولید محصول با حفظ شاخص های  محیط زیست و در برخی  موارد با رعایت اصول اجتماعی صورت می گیرد. 

مزایای اخذ گواهینامه کشاورزی

  1. اطمینان خاطر به تولید کننده از نظر انطباق کلیه مراحل تولید محصول (کاشت، داشت و برداشت) در مقایسه با مقررات تعیین شده (بسته به نظر تولیدکننده، در انتخاب استاندارد GAP، IPM ، Organic ، Natural و …) می باشد.
  2. دریافت کنندگان گواهینامه های بین المللی و ملی از مزایای حضور در بازارهای جهانی، صادرات کالا، افزایش فروش و رضایت  هر چه بیشتر مصرف کننده برخوردار می شوند.
  3. اطمینان خاطر به مشتریان داخل و خارج کشور مبنی بر اطمینان از سلامتی و بهداشت محصولات کشاورزی از طریق درج آرم و لوگوی مراجع صدور گواهی بر روی محصولات.
  4. بازاریابی و تبلیغات وسیع منطقه ای و بین المللی با استفاده از لوگوی گواهی محصول.
  5. اختصاص کد خاص و درج نام تولید کننده در لیست تولیدکنندگان دارنده گواهی محصول و امکان حضور مؤثر در بازارهای بین المللی و صادرات کالا.

 

ادامه مقاله در بخش دوم آورده می شود.

دیدگاه ها بسته شده است