صدور گواهی نامه استاندارد پلاستیک سبز Bioplasticاز نهاد ACS Canada

HACCP نوعی ابزار مدیریت در کشاورزی
فوریه 23, 2016
استاندارد ISO 17100 ویژه دارالترجمه و مترجمین رسمی
می 1, 2016

صدور گواهی نامه استاندارد پلاستیک سبز Bioplasticاز نهاد ACS Canada | Ics ایران

پلاستیک سبز، که گاهی هم به نام پلاستیک های زیستی نامیده می شوند، پلاستیک‌های زیست تخریب پذیری هستند که بطور کامل یا بخش غالب آن، از منابع تجدیدپذیر ساخته شده و تمرکز آن بر سازگاری با محیط زیست است.

 مانند تمام پلاستیک ها، پلاستیک‌های زیستی نیز از یک پلیمر همراه با مواد قابل تجزیه و سایر افزودنیها تشکیل شده‌اند که با استفاده از اکستروژن یا حرارت تجزیه می شوند. از آنجا که ترکیبات مختلف می‌تواند همه یا برخی از این معیارها را به درجات مختلف داشته باشند، “درجات مختلف سبز” بودن پلاستیک‌های سبز وجود دارد.

ویژگی‌هایی که یک پلاستیک باید داشته باشد تا به عنوان پلاستیک “سبز” معرفی شود شامل یک یا همه موارد زیر می باشد:

۱٫ زیست تجزیه پذیر باشد
۲٫ مواد تشکیل دهنده آن در طبیعت تجدید شونده باشد
۳٫ فرایند تجزیه آنها سازگار با محیط زیست باشد

یا می‌توان برای ارزیابی نحوه “سبز بودن” یک ماده پلاستیکی، سه سوال اساسی ذیل را مطرح نمود:

۱٫ پلاستیک تولیدی با چه سرعتی به محیط زیست برمی‌گردد؟
۲٫ با چه سرعتی مواد تشکیل دهنده پلاستیک در محیط ایجاد می‌شوند؟
۳٫ میزان آلودگی و یا زباله تولید شده طی فرآیند تولید پلاستیک، چه میزان است؟

که در همه این گزینه ها، پلاستیک های معمول و غیرسبز، رد می شوند.

در مجموع در پلاستیک سبز خصوصیات تجدید پذیری(Renewable)، تجزیه بیولوژیک (Biodegradation) و فرآیند تولید، مهم می باشد.

در صورت نیاز به صدور گواهی نامه Bioplasticاز نهاد صدور گواهی نامه ACS Canada با ما تماس بگیرید.

دیدگاه ها بسته شده است