استاندارد سیستم کیفیت مراکز آموزشی ایزو ۲۹۹۹۰

ISO-10004-standard
استاندارد ISO 10004
نوامبر 28, 2017
ایزو ۹۰۰۱
مدیریت دانش و ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵
دسامبر 20, 2017

استاندارد سیستم کیفیت مراکز آموزشی ایزو ۲۹۹۹۰ | Ics ایران

ایزو ۲۹۹۹۰

استاندارد ۲۹۹۹۰ بروز ترین استاندارد در حوزه فعالیت های آموزشی است

تا چندی پیش استانداردهایی که در ارتباط با خدمات آموزشی معرفی شده بود، استاندارد IWA2 که برای مراکز آموزشی که فعالیت اصلی شان ارائه خدمات آموزشی می باشد در نظر گرفته شد و راهنمای ۱۰۰۱۵ که صرفا برای واحد آموزشی سازمان ها معرفی شد و ماهیت این استاندارد ، استاندارد راهنما می باشد.
لذا سازمان بین المللی ایزو در سال ۲۰۱۰ اقدام به معرفی استانداردی جامع، ویژه خدمات آموزشی با ماهیت صدور گواهینامه کرد .استاندارد ۲۹۹۹۰ بروز ترین استانداردی است که در حوزه فعالیت های آموزشی تدوین شده و ویژگی اصلی این استاندارد که آن را متمایز کرده به این شرح است:
ایزو ۲۹۹۹۰

استاندارد ۲۹۹۹۰ بروز ترین استاندارد در حوزه فعالیت های آموزشی است

تمرکز بر فرایند یادگیری به جای فرایند آموزش به این معنا که استاندارد ۲۹۹۹۰ بر یادگیرنده و نیاز های آموزشی آنها توجه ویژه ای دارد و بهبود کیفیت ارائه خدمات اموزشی با تاکید بر افزایش بهرمندی از نتایج حاصل از یادگیری است.علاوه بر این استاندارد ۲۹۹۹۰ قابلیت این را دارد در قالب گواهینامه صادر شده و در قراردادها قابل ذکر می باشد.از آنجایی که در عصر تکنولوژی دانش به کلیدی ترین عامل در مدیریت موفق شرکت های بزرگ و صنایع تبدیل شده است، لذا ارائه خدمات آموزشی به عنوان یک کسب و کار خدمات گرا، بطور فزاینده ای رو به گسترش است. همین امر ضرورت اهمیت ارائه خدمات آموزشی با کیفیت را جهت جذب فرصت های جدید اقتصادی بیشتر نمایان میسازد.بهبود کیفیت خدمات آموزشی غیر رسمی و آموزشهای سازمانی(که شامل آموزش های درون سازمانی و آن هایی که برون سپاری می شود )هدف ایزو ۲۹۹۹۰ می باشد. این استاندارد به دنبال ارائه یک الگوی عمومی و جامع برای عملیاتی کردن کیفیت بصورت حرفه ای است. لذا بصورت یک مرجع مشترک برای ارائه دهندگان خدمات آموزشی و مشتریان این خدمات در آمده است.

این استاندارد معیار ارزیابی خود را میزان صلاحیت ارائه دهندگان خدمات آموزشی قرار می دهد و به مراکز و اشخاصی که ارائه کننده این خدمات می باشد کمک می کند تا بتوانند توانمندی های خود را توسعه داده و در سطح مطلوبی انتظارات مخاطبان خود را مرتفع سازند.

ایزو ۲۹۹۹۰

استاندارد معیار ارزیابی خود را میزان صلاحیت ارائه دهندگان خدمات آموزشی قرار می دهد

مزایای استفاده از استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰

 • بهبود کیفیت خدمات آموزشی
 • تمرکز بر یادگیرنده و نیاز های آنها و شفافیت خدمات ارائه شده
 • بهبود خدمات آموزشی از طریق بروز آوری مواد آموزشی ،کتب و جزوات و… و ارزیابی مستمر آنها
 • بهبود شرایط محیطی موثر در ارائه خدمات آموزشی با کیفیت
 • ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی بصورت نتایج قابل اندازه گیری
 • بهبود کیفیت یادگیری، بوسیله پایش مستمر شاخص های کیفیت
 • بهره مندی از فاکتور های رقابتی بیشتر در ارائه خدمات آموزشی
 • بهبود خدمات آموزشی بوسیله بهبود روند آموزشی اساتید دوره های آموزشی

خدمات شرکت ICSبه سازمان ها

 • برگزاری دوره آموزشی مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت آموزشی بر مبنای استاندارد ISO 29990:2010
 • برگزاری دروه ممیزی داخلی وسر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت آموزشی بر مبنای استاندارد ISO 29990:2010
 • ارائه گواهینامه های سرممیزی از ۳ مرجع (IRCA,RAB-QSA(Examplar Global و مراجع اعتبار دهی USAS امریکا صادر می گردد.
 • ممیزی و صدور گواهینامه های بین المللی استاندارد ISO 29990:2010 برای سازمانها و مراکز آموزشی از مراجع تحت اعتبار کانادا و انگلستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.