استاندارد سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی

استاندارد-HSE
استاندارد HSE
ژانویه 24, 2018
سیستم-HACCP
استاندارد ایمنی مواد غذایی و سیستم HACCP
ژانویه 31, 2018

استاندارد سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی | Ics ایران

استاندارد-سیستم-های-مدیریت-ایمنی-مواد-غذایی

استاندارد سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی برای تمام سازمانهایی که درهرزمینه ای از زنجیره مواد غذایی فعالیت داشته و بخواهند محصولات ایمن پایدار تهیه نمایند کاربرد دارد

استاندارد سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005

این استاندارد الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی که برای اثبات توانایی و کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی یک سازمان در زنجیره مواد غذایی لازم است را معین می کند . این الزامات برای تضمین ایمنی مواد غذایی در زمان مصرف ضروری است .

این استاندارد ایزو ( ISO 22000:2005) برای تمام سازمانهایی که در هر زمینه ای از زنجیره مواد غذایی فعالیت داشته و بخواهند سیستم هایی را اجرا نمایند که محصولات ایمن پایدار تهیه نمایند ، صرف نظر از اندازه سازمان کاربرد دارد . برای دست یابی به هر یک از الزامات ، این استاندارد میتواند از طریق به کارگیری منابع درون و یا برون سازمانی اجرا شود .

این استاندارد الزامات زیر را برای توانایی یک سازمان معین می نماید :

 • طرح ریزی ، پیاده سازی ، اجرا ، حفظ و به روز نگهداشتن یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی با هدف تامین محصولات منطبق با مصرف مورد نظر و ایمن برای مصرف کننده .
 • اثبات تطابق با الزامات قانونی و مقررات ایمنی مواد غذایی قابل کاربرد .
 • ارزیابی و بررسی الزامات مشتری و اثبات انطباق آنها با الزامات توافق شده با مشتری که مربوط به ایمنی مواد غذایی بوده و موجب افزایش رضایت مشتری میشود .
 • ارتباط اثربخش در مورد موضوعات ایمنی مواد غذایی با تامین کنندگان ، مشتری ها و طرف های ذی نفع در زنجیره مواد غذایی .
 • اطمینان از انطباق سازمان با خط مشی اظهار شده ایمنی مواد غذایی .
 • اثبات چنین انطباقی به طرف های ذی نفع مربوطه .
 • درخواست گواهی یا ثبت سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خود توسط یک مرجع برون سازمانی ، خود ارزیابی ، خود اظهاری یا تطابق با این استاندارد .

استاندارد-سیستم-های-مدیریت-ایمنی-مواد-غذایی

تمام الزامات این استاندارد کلی بوده و برای تمام سازمان ها در زنجیره مواد غذایی صرف نظر از اندازه و پیچیدگی آن ها ، قابل کاربرد است . این سازمان ها شامل مواردی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در یک مرحله یا مراحل بیشتری از زنجیره مواد غذایی فعالیت دارند . سازمان هایی که مستقیما در ارتباط هستند شامل موارد ذیل می شوند :

 • تولیدکنندگان خوراک دام
 • برداشت کنندگان محصولات کشاورزی
 • تولیدکنندگان مواد تشکیل دهنده
 • تولید کنندگان مواد غذایی ، خرده فروشان و ارائه دهنگان خدمات غذایی
 • سازمان های تامیین کننده خدمات شستشو و ضدعفونی و خدمات توزیع

خطرات ایمنی مواد غذایی :

عامل فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژی در مواد غذایی ، یا شرایط غذاست که به طور بالقوه موجب اثر سوء بر سلامتی انسان می شود .

در زمینه خوراک دام و مواد تشکیل دهنده آن ، خطرهای مربوط به ایمنی مواد غذایی ، خطرهایی هستند که ممکن است در خوراک دام و مواد تشکیل دهنده آن وجود داشته باشنئ و متعاقب مصرف توسط حیوان به طور بالقوه باعث ایجاد اثرات سوئ بر سلامتی انسان شود .

در مورد عملیاتی به غیر از آن هایی که به طور مستقیم به کار با غذای انسان یا حیوان مربوط می شود مانند ( تولید کنندگان مواد بسته بندی ، مواد پاک کننده و غیره ) خطرهای مربوط به مواد غذایی ، آن هایی هستند که میتوانند به طور مستقیم . یا غیر مستقیم با مصرف مورد نظر محصولات آماده و یا خدمات به غذا انتقال یابند و به طور بالقوه باعث ایجاد اثرات سوء بر سلامتی انسان شود .

در نهایت اقدامات اصلاحی انجام میگیرد که بر اساس HACCP میباشد :
اقدام اصلاحی HACCP به معنای اصلاح و اقدام اصلاحی است با این معنا که اصلاح شامل تمام اقداماتی است که برای رفع نقص / عیب / عدم انطباق بر روی محصولل نامنطبق صورت می پذیرد و اقدام اصلاحی شامل تمام اقداماتی است که منجر به شناسایی و رفع علل عدم انطباق میگردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.