صدور گواهی ACS Canada با ممیزی ایزو ISO 14064:2006

در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۱)
ژانویه 10, 2015
در مورد استاندارد ISO 14046 : 2014 بیشتر بدانیم (۲)
ژانویه 14, 2015

صدور گواهی ACS Canada با ممیزی ایزو ISO 14064:2006 | Ics ایران

استاندارد ISO 14064 در ماه مارس سال ۲۰۰۶ منتشر شده است. این استاندارد جزء سری استانداردهای محیط زیستی ۱۴۰۰۰ است که بصورت تخصصی به موضوع گازهای گلخانه ای می پردازد و ابزاری است جهت برنامه ریزی ، پایش ، کمی سازی و صحه گذاری میزان انتشار گازهای گلخانه ای، تا بدین ترتیب به سازمانها ، شرکتها و مراکز دولتی که علاقمند یا موظف به کنترل و کاهش گازهای گلخانه ای می باشند یاری رساند. این استاندارد با پروتکل WBCSD/WRI GHG سازگار بوده و در راستای مساعدت به پروتکل کیوتوی سازمان ملل تهیه و تنظیم گردیده و  همچنین در ماه آگوست سال ۲۰۰۶ توسط موسسه ملی استاندارد آمریکا ANSI تائید و پذیرفته شده است.

استاندارد ISO 14064  شامل سه بخش مجزا به شرح زیر است:

۱-     ISO 14064 (part 1) : حاوی اصول و نیازمندیهایی است که سازمان را در جهت کمی سازی و گزارش دهی میزان انتشار گازهای گلخانه ای منتشره و یا برطرف شده یاری می نماید.

۲-     ISO 14064 (part2) :مانند بخش اول (part 1) بوده که در فرایندهای پروژه ای کاربرد دارد.

۳-     ISO 14064 (part 3) : حاوی اصول ،نیازمندیها و خطوط راهنمایی است که هر گونه اظهار یا ادعای مراکز و سازمانها را مبنی بر اندازه کنترل و اندازه گیری گازهای گلخانه ای مورد ارزیابی و صحه گذاری قرار میدهد. در واقع این بخش از استاندارد اصول ارزیابی و ممیزی را جهت سازمانهای بیطرف یا مراکز گواهی دهنده مشخص می کند و لذا شرکت ICS آمادگی دارد تا مراکز مختلف را براساس این استاندارد ارزیابی نموده و در صورت تائید اظهارات و ادعای مربوطه، گواهی تصدیق یا صحه گذاری از نهاد ACS Canadaصادر نماید.

دیدگاه ها بسته شده است