صدور گواهی نامه استاندارد رفتار خوب اداری Good Administrate Behavior از ACS Canada

استاندارد ISO 17100 ویژه دارالترجمه و مترجمین رسمی
می 1, 2016
گواهی FSSC درصنایع غذایی و مزایای آن
می 23, 2016

صدور گواهی نامه استاندارد رفتار خوب اداری Good Administrate Behavior از ACS Canada | Ics ایران

زمانی که پارلمان اروپا استاندارد رفتار خوب اداری را در سپتامبر ۲۰۰۱ تایید کرد تصور نمی‌کرد این استاندارد  نه تنها در نهادهای اتحادیه اروپا و شهروندان، بلکه در دولت های ملی و منطقه ای سراسر اروپا و فراتر از آن تاثیر بگذارد.

امروزه استاندارد GAB به یک ابزار حیاتی برای شهروندانی که مایل هستند از حقوق خود مطلع شوند تبدیل شده است و توقع آنان را از بخش دولتی مشخص می‌کند که در نهایت به بهبود کیفیت خدمات و رفتار خوب کارمندان منجر می شود. بطورکلی رعایت حقوق شهروندی و رعایت اصول خدمات عمومی دو اصل اساسی در این استاندادر می باشد.

قابلیت کاربرد این استاندارد کلیه موسسات، ادارات، شرکت های خصوصی، سازمانها و … می‌باشد و پاسخگوی سه سوال اساسی در فرآیند ارتباط با ارباب رجوع است:

  1. مراحل اداری چگونه است و با چه هدفی انجام می شود؟
  2. آیا این روش خوب است یا نه؟ و اگر خوب است راهکار بهبود آن چیست؟
  3. چه کسی باید مراحل اداری را تنظیم و پایش کند؟

هدف از اجرای استاندارد GAB دستیابی سازمان مطبوع به:

(۱) حفظ کرامت شخصی

(۲) ارتقاء مشارکت شهروندان

(۳) شفافیت و پاسخگویی

(۴) بهبود مشروعیت یا قانونی بودن فرآیندهای پاسخگویی، می باشد که با اجرای الزامات آن قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.

شرکت  ICS آمادگی دارد نسبت به ارزیابی و صدور گواهینامه GAB در کلیه سازمانها و شرکتها اقدام نماید. در صورت نیاز با دفتر این شرکت در تهران با شماره های ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس حاصل نمایید.

دیدگاه ها بسته شده است