خدمات جدید ICS در حوزه گردشگری و توریسم
مرداد ۱۱, ۱۳۹۴
ردپای آب در آینه آمار (۱)
مرداد ۲۴, ۱۳۹۴

Water Footprint ، ردپای آب (۷) | Ics ایران

یادداشتی از مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب سیستم زیست محیطی و مدیر پروژه های کیفیت ساختمانی ICS

ردپای آب ملی (National water footprint accounting)  

روشهای سنتی جهت محاسبه میزان آب مصرفی کشورها محدود به حوزه و سرزمین همان کشور می شد و آب مصرفی جهت تولید محصولات صادراتی و وارداتی در نظر گرفته نمی شد. علاوه بر آن محاسبات مصرف آب فقط در مورد آب تازه مصداق داشت و آب سبز و خاکستری به حساب نمی آمد. لیکن در حال حاضر جهت دست یابی به آمار دقیق و واقعی ، مفهوم ردپای آب با در نظرگرفتن جوانب مختلف مصرف بکار گرفته می شود و در خصوص میزان مصرف آب کشورها و یا همان ردپای آب ملی ، کل مقدار آن برابر حاصل جمع ردپای آب داخلی و خارجی می شود. که در آن ردپای آب داخلی مصرف کننده  شامل مجموع آبهای بکار رفته داخل کشور جهت تولید محصولات و خدمات مورد استفاده بوده و ردپای آب خارجی مصرف کننده دربرگیرنده مجموع آبهای مصرفی خارج از کشور جهت تولید کالا و ارائه خدمات مورد استفاده مردم آن کشور می باشد. که هرکدام از این دو پارامتر دربرگیرنده آبهای مجازی در کالاهای وارداتی و صادراتی می باشند که فرمولهای آن در هندبوکهای مربوطه موجود است و در اینجا به آنها نمی پردازیم.

ردپای آب ملی را می توان از روشها و فرمولهای دیگری بدست آورد که بستگی به آمار و اطلاعات موجود و رویکرد محاسباتی آن دارد، مثلا اگر از رویکرد بالا به پائین (top – down) استفاده شود، ردپای ملی از حاصل جمع ردپای آب جغرافیایی (قبلا گفته شد) با حاصل تفریق آب مجازی صادراتی از وارداتی بدست می آید. ولی اگر رویکرد پائین به بالا (bottom – up) باشد از فرمول حاصل جمع ردپای آب مصرف مستقیم و مصرف غیرمستقیم مصرف کننده استفاده می شود که قبلا توضیح داده شد.

نگرش پائین به بالا بستگی به کیفیت داده ها و اطلاعات مصرف کالا دارد ، در حالیکه نگرش بالا به پائین بستگی به کیفیت داده های تجارت کالا دارد و اگر یکپارچگی لازم مابین اطلاعات وجود نداشته باشد نتایج بدست آمده از انجام محاسبات به روشهای فوق کاملا متفاوت خواهند بود و به جواب یکسان نخواهد رسید. وجود خطا در داده ها ، نتایج نگرش بالا به پائین را بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد. مثلا در مواردیکه میزان صادرات و واردات کالا نسبت به تولید داخلی یک کشور کوچک زیاد باشد ( مانند هلند) ، روش بالا به پائین می تواند با بروز خطا روبرو شود زیرا که نگرش بالا به پائین نسبت به میزان آب مجازی کالاهای وارداتی و صادراتی حساس بوده و هرگونه خطای جزیی در داده ها می تواند نتیجه محاسبات ردپای آب ملی آن کشور را با خطای غیرقابل قبولی مواجه سازد. لذا در اینگونه موارد، روش محاسباتی پائین به بالا نتایج قابل اعتمادتری را از خود نشان می دهد.

دیدگاه ها بسته شده است