پروتکل GHG ) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۶)
خرداد ۳, ۱۳۹۴
پروتکل GHG) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۷)
خرداد ۱۰, ۱۳۹۴

Water Footprint ، ردپای آب (۱) | Ics ایران

همانطور که در نوشتارهای قبلی اشاره شد استانداردISO 14046:2014  در ارتباط با موضوع مهم “ردپای آب” (Water footprint) منتشر گردیده و دارای اصول و نیازمندیهایی است که براساس آن می توان کاربر یا استفاده کننده را مورد ممیزی قرار داده و گواهینامه انطباق صادر نمود. گذشته از الزامات این استاندارد و محتویات آن که قبلا بطور مختصر تقدیم شد، آب و  نقش آن در زندگی بشر و همچنین مفهوم ردپای آب که وضعیت آب و مصارف مستقیم و غیرمستقیم آن، که اتفاقا از دید بسیاری از مصرف کنندگان نیز پنهان مانده را با نگاه علمی و دقیق تری مورد بررسی قرار می دهد. ردپای آب اولین بار توسط Hoekstra در سال ۲۰۰۲ مطرح شد و بعدا توسط خود او و همکارانش تحقیقات زیادی انجام و نتایج آن به ثبت رسیده و مورد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به این مقدمه، ما نیز تصمیم گرفتیم سلسله مطالبی را در این ارتباط تهیه و تقدیم کنیم تا بدین ترتیب نقشی هرچند ناچیز در اطلاع رسانی و روشنگری موضوع فوق که این روزها بیشتر از هر زمانی ضروری و حیاتی به نظر می رسد داشته باشیم. لازم به توضیح است که این مطالب عمدتا توسط آقای Hoekstra تهیه و منتشر گردیده که از این بابت باید سپاسگزار وی باشیم.

نیاز بشر به آب کاملا شناخته شده و مشهود می باشد. آب شور اقیانوسها هیچوقت نمی تواند جهت آشامیدن ، شستشو، پخت و پز ، آبیاری و صنعت مورد استفاده قرار گیرد و شیرین کردن آن بجز در موارد ویژه و با حجم محدود، مقرون به صرفه نمی باشد، ضمن اینکه دسترسی به آن فقط در سواحل امکان پذیر است. لذا دسترسی به آب شیرین محدود و براساس چرخه موجود در طبیعت میسر می گردد.

از طرفی نیاز ساکنین کره زمین به آب جهت مصارف مختلف خانگی ،کشاورزی و صنعتی نمی تواند از حجم آب تجدید شده در طبیعت بیشتر شود زیرا در آنصورت توازن موجود به هم خورده و کسری و کمبود آب رخ می دهد. پس سوال اصلی این است که ؛ ” چه حجمی از آب در یک دوره زمانی در دسترس بوده و چه میزان از آن به عنوان نیاز واقعی بشر در طول دوره فوق قابل مصرف می باشد” ، محاسبه میزان مصرف یا ردپای آب اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می دهد که با آن می توان به بخش دوم سوال فوق پاسخ داد.

ردپای آب اساسا مصرف آبی بشر را که به اشکال مختلف مستقیم و غیر مستقیم صورت می پذیرد مورد ارزیابی قرار داده و آب مصرفی را در قالب سه حالت زیر می شناسد:

۱- آب آبی (Blue water) : آب سطحی و زیرزمینی

۲- آب سبز (Green water) : آب باران موجود در خاک

۳- آب خاکستری (Grey water) : آب آلوده

که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 

دیدگاه ها بسته شده است