ICS ورزشی

ICS Sport با هدف ارتقاء سطح مجموعه های ورزشی و آموزش های تخصصی در رشته های مختلف فعالیت خود را از سال 1389 در ایران آغاز نموده است.

شرح فعالیت های ICS Sport عبارتست از:

– برگزاری دوره های تخصصی ورزشی در رشته های مختلف

– اعتبار بخشی به باشگاه های ورزشی منطبق با استاندارد های بین المللی

– صدور گواهینامه های رتبه بندی باشگاهی

– صدور گوهینامه های رتبه بندی برای مربیان باشگاه های ورزشی

– صدور گواهینامه های رتبه بندی برای مدیران باشگاه های ورزشی

– برگزاری همایش و نمایشگاه های تخصصی ورزشی

– برگزاری تورهای ملی و بین المللی آموزشی، تفریحی، ورزشی

برای استفاده از خدمات فوق و سایر خدمات در حوزه ورزش با ما تماس بگیرید.