ICS برای اولین بارگواهی NATURAL برای محصولات کشاورزی ایران را صادر می نماید.

صدور گواهی اعتباربخشی ایزو ISO 17025 برای آزمایشگاه معاونت نیرو محرکه ایران خودرو
مهر ۸, ۱۳۹۳
آنالیتیکا ارزیابی های جدید را در هفته اول آبان ماه در ایران انجام می دهد
مهر ۸, ۱۳۹۳

ICS برای اولین بارگواهی NATURAL برای محصولات کشاورزی ایران را صادر می نماید. | Ics ایران

یادداشتی از دکتر لیلا عدالتی فرد مدیر کیفیت ICS کشاورزی

محصولات طبیعی NATURAL محصولات با طعم وکیفیت خوب و عاری از بقایی مواد شیمیایی مصنوعی هستند که در مناطق اقلیمی دارای شرایط خاص تولید می شوند از جمله گیاهان دارویی.

در تولید محصولاتNATURAL  به دلیل ویژگی های اقلیمی، شرایط خاص اکولوژی مانند مناطق دیم، مرتع، جنگل و عدم دسترسی به مواد شیمیایی، به صورت معمول از هیچ گونه نهاده های شیمیایی در طول سال های مدید استفاده نشده است.

محصولات NATURAL معمولا در قالب استاندارد ” موقعیت جغرافیایی ” و ارگانیک گواهی می شوند. صدور گواهی محصولات طبیعی NATURAL در بخش های مختلف قابل اجرا می باشد از جمله مزارع، باغات، صنایع تولید نهاده های کشاورزی، صنایع تولید داروهای گیاهی و آرایشی بهداشتی، صنایع تولید مواد غذایی و خوراکی یا صنایع تبدیلی.

ICS کلیه مراحل فعالیتها و صدور گواهینامه NATURAL  را حداکثر طی سی روز کاری (در صورت انطباق نتایج آزمایشات) به انجام می رساند.

 برای اخذ اطلاعات بیشتر با بخش بازرگانی خانم مهندس رزمی یا ICS کشاورزی تماس حاصل فرمایید.

دیدگاه ها بسته شده است