ICS آکادمی

مجموعه ICS در طی نزدیک به دودهه فعالیت در ایران به شعار اساسی “آموزش ، محور توسعه ” پایبند بوده و سیستم آموزشی خود را به تمامی مناطق جغرافیایی کشور و در حوزه های مختلف فنی و اجرایی بسط داده است.

مجموعه ICS با تبعیت از ساختار آکادمی بین المللی ICS، اقدام به اجرای برنامه های آموزشی حرفه ای در محل آکادمی خود یا در محل مورد درخواست مشتری می نماید.

تمامی دوره های آموزشی آکادمی ICS از نوع “آموزش حرفه ای / تخصصی” بوده و گواهینامه های آموزشی صادره از ICS کانادا عموماً در اقصی نقاط دنیا به عنوان گواهینامه “مهارتی” مورد قبول قرار می گیرند.

کلیه گواهی نامه های صادره آموزشی از طریق این وب سایت قابل ردیابی بوده و کدهای صادره برای هر گواهینامه منحصر بفرد می باشد. عدم امکان ردیابی گواهینامه آموزشی به منزله عدم اعتبار گواهینامه می باشد.

طبق قوانین بین الملل به مدت دو سال گواهینامه ها از طریق سایت قابل ردیابی است، لذا ضروری است دارندگان گواهینامه قبل از دو سال از صفحه مورد نظر که در آن مشخصات گواهینامه درج شده است پرینت اسکرین گرفته و آن را به عنوان ضمیمه گواهینامه نگهداری نموده. از آنجایی که بعد از دو سال به صورت خودکار گواهینامه از سایت حذف می گردد، لذا در صورت نیاز، به درخواست مراجع اداری شرکت ICS گواهینامه فوق را از طریق نامه تایید می نماید.

گواهی نامه دوره های سرممیزی با اعتبار از 3 مرجع (IRCA,RAB-QSA(Examplar Global و مراجع اعتبار دهی USAS امریکا صادر می گردد.

گواهی نامه دوره سرممیزی ISO 17025 نیز از مرجع اعتبار بخشی آزمایشگاهی Analitica صادر می گردد.

از تمامی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی و در خواست کنندگان صدور گواهی نامه آموزشی انتظار دارد اطلاعات کافی وآگاهی کامل از گستره کاربردی آموزشی این گواهی نامه ها را داشته باشند.

دوره های آموزشی

صدور گواهینامه های آموزشی

شرایط همکاری

Certificates Verification

فراخوان

تالیفات

تقویم دوره های آموزشی آکادمی ICS نیمه ی اول سال 1396

تقویم دوره های آموزشی آکادمی ICS نیمه ی دوم سال 1396

پکیج آموزشی سال 97