پروتکل GHG) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۴)
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۴
ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک ISO 9001:2015 بخش دو
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۴

EFQM و تغییرات ویرایش سال ۲۰۱۳-بخش ششم | Ics ایران

گردآورنده: جناب آقای مصطفی اشعاری ، مشاور و مدرس EFQM و ارزیاب ارشد جوایز ملی بهره‏ وری و تعالی سازمانی

 ۱d-  تقویت فرهنگ تعالی با همکاری کارکنان

۱)      بکارگیری سبک مدیریتی درهای باز توسط رهبران سازمان به منظور تعامل نزدیک تر با کارکنان

۲)     برنامه منظم مدیران برای حضور در میان کارکنان و ارتباط مستقیم با آنان

۳)    برگزاری جلسات منظم پرسش و پاسخ با کارکنان به منظور  دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادات کارکنان به صورت مستقیم

۴)    حمایت رهبران از مدل EFQM  با استفاده از کانال‏های ارتباطی مختلف(مانند توزیع بروشور، درج در نشریات، پرتال و تابلو اعلانات سازمان، قراردادن در شبکه داخلی ، اتوماسیون اداری، جلسات صبحگاهی، برگزاری مسابقات مربوط ، ارسال پیام‏های مرتبط ازطریق SMS به کارکنان ، برگزاری “همایش بزرگ تعالی” با حضور رهبران،کارکنان و سایر مدعوین  و تجلیل ازکارکنان برگزیده در زمینه‏های مرتبط با تعالی و غیره)

۵)     تشکیل تیم‏های کاری چند تخصصی و تفویض اختیار در زمینه های مختلف تصمیم گیری مالی و مدیریتی به کارکنان به منظور ایجاد فرهنگ رهبری مشترک درسازمان و توانمندسازی کارکنان

۶)    برگزاری جلسات منظم پرسش و پاسخ با کارکنان به منظور  دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادات کارکنان به صورت مستقیم

۷)    استفاده از صندوق‏ ارتباط مستقیم با مدیریت  به منظور اخذ بازخوردهای لازم برای بهبود اثربخشی رویکردهای مربوط به تعامل رهبران با کارکنان

۸)    برنامه‏ریزی رهبران جهت ترویج مأموریت، آرمان، ارزش‏ها، خط‏مشی‏ها، استراتژی، برنامه ها و اهداف سازمانی در میان کارکنان

۹)     نام گذاری هفته ها و ایام خاص با الهام گیری از مفاهیم EFQM

۱۰)  تخصیص پاداش برای فعالین در زمینه تعالی و کارکنان برتر

۱۱)  تقدیر مدیریت ارشد از واحدهای برتر (در رمینه‏های کار گروهی، ممیزی‏ها، رضایت مشتریان داخلی و خارجی)

۱۲) تقدیر مدیریت ارشد از  پرسنل نمونه (برای مراعات اصول ایمنی و استفاده از لوازم حفاظتی، خلاقیت و نوآوری، مشارکت و همکاری با دیگران، ارائه پیشنهادهای مفید، پیش کسوتان (بیست سال خدمت و بازنشسته‏ها ) با حضور خانواده‏های آنان و اهداء جوایز توسط مدیرعامل

۱۳) مشارکت رهبران سازمان در اجرای برنامه های جانشین پروری، توانمندسازی و پرورش مدیران آینده

۱۴) سنجش سیستماتیک شاخص‏های برداشتی و عملکردی کارکنان در رابطه با رهبری و مدیریت،  توسعه مهارت‏های رهبری و غیره

ادامه دارد.

دیدگاه ها بسته شده است