آکادمی آموزشی

با مجوز فعالیت از سازمان استاندارد واستانداری تهران و سازمان غذا و دارو ، برگزار کننده 900 دوره آموزشی و تخصصی حرفه ای با صدور گواهینامه بین المللی از ACS انگلستان و ICS کانادا می باشد.