شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۲)

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب بین المللی زیست محیطی Coca – Cola , Practical application in Water Footprint Assessments در مواردیکه […]
شهریور ۱۷, ۱۳۹۵

ارزیابی سالیانه ilac-analitica سیمان ارومیه با موفقیت انجام شد

در تاریخ سوم و چهارم آگوست ۲۰۱۶ میلادی آزمایشگاه شرکت سیمان ارومیه مورد ارزیابی سالیانه برمبنای ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش سال ۲۰۰۵ قرار گرفت. در این ارزیابی […]