مرداد ۶, ۱۳۹۵

چرا هنوز سیستم HACCPدر دنیا برای ایمنی موادغذایی توصیه می شود

یادداشتی از علی مبارکی مدیر عامل ICS ایران اگر به سوابق سیستم ایمنی مواد غذایی HACCP در دنیا نگاهی گذرا داشته باشیم ، بسیاری از مراجع […]
مرداد ۴, ۱۳۹۵

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۲۲)

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب ارشد زیست محیطی Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments پس از تکمیل فرآیند […]
تیر ۲۸, ۱۳۹۵

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۲۱)

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب ارشد زیست محیطی Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments در تدوین و بکارگیری […]