اسفند ۱۸, ۱۳۹۴

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۵)

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب زیست محیطی ICS Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments یکی دیگر از موارد […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۴

الزامات استاندارد پلاستیک سبز Bioplastic- بخش (۱)

یادداشتی از خانم دکتر عدالتی فرد مدیر تحقیق و توسعه ICS پلاستیک در همه جا و در تمام نقاط زندگی ما از کشاورزی تا الکترونیک و […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۴

الزامات استاندارد پلاستیک سبز Bioplastic- بخش (۲)

یادداشتی از خانم دکتر عدالتی فرد مدیر تحقیق و توسعه ICSایران پلاستیک سبز، که گاهی هم به نام پلاستیک های زیستی نامیده می شوند، پلاستیک‌های زیست […]