اعتبار بخشی ایزو ۱۷۰۲۵آزمایشگاه های معاونت نیرو محرکه ایران خودرو -آنالیتیکا -ILAC

مبانی استقرار سیستم مدیریت HSE-MSبخش چهارم
تیر ۱۱, ۱۳۹۳
بسته ویژه ارزیابی ، راهنمایی و ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ -مدیریت انرژی
مرداد ۲۳, ۱۳۹۳

اعتبار بخشی ایزو ۱۷۰۲۵آزمایشگاه های معاونت نیرو محرکه ایران خودرو -آنالیتیکا -ILAC | Ics ایران

در طی هفته دوم ماه آگوست ، آزمایشگاه مترولوژی و متالورژی معاونت نیرو محرکه ایران خودرو برای ۶ آزمون مورد نیاز  که در آزمایشگاه های شماره یک و دو و سه  و ازمایشگاه متالورژی صورت می پذیرد توسط تیم اعتبار بخشی مرجع اعتبار بخشی  آنالیتیکا با اعتبار از مرجع بین المللی ILAC  مورد ارزیابی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ قرار گرفت .

تیم ارزیابی متشکل از اعضاء روسی و  ایرانی شامل پروفسور ایوان بولدیرو و دکتر علی مبارکی در طی ارزیابی های صورت پدیرفته به انطباق سیستم ایزو ۱۷۰۲۵ آزمایشگاههای معاونت نیرو محرکه صحه گذاری نموده و مراحل صدور گواهی اعتبار بخشی طی روزهای آتی صادر خواهد گردید.پیشاپیش موفقیت این شرکت را تبریک عرض می نماید.20140809_10072420140810_16030820140810_092654 20140810_092659 20140810_092711 20140810_110824 20140810_160453

دیدگاه ها بسته شده است