پروتکل GHG ) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۱)

GDP ) Good Dairy Farming Practices) استاندارد عملیات خوب دامداری
فروردین ۳۰, ۱۳۹۴
مالی و اعتباری عسکریه ایزو ۱۰۶۶۸-ارزشیابی برند سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ خودرا از ICSدریافت کرد.
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۴

پروتکل GHG ) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۱) | Ics ایران

یادداشتی از مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروزه های کیفیت ساختمان و سر ارزیاب زیست محیطی ICS

از آنجا که پایه ریزی و تدوین استاندارد ISO 14064 بر اساس پروتکل گازهای گلخانه ای (Greenhouse protocol) صورت پذیرفته و دو مرجع فوق بصورت هماهنگ و ترکیبی، روشی سیستماتیک و کاربردی را جهت اندازه گیری، کنترل، کاهش، اندازه گیری و تصدیق میزان انتشار گازهای گلخانه ای ایجاد نموده اند و به عنوان دومین برنامه ارزشمند (پس از پروتکل کیوتو) در سراسر دنیا شناخته شده و بکار گرفته می شوند، برآن شدیم که پس از معرفی هر سه بخش استاندارد ISO 14064  ، به معرفی پروتکل GHG بپردازیم تا بدین ترتیب آشنایی مختصری با این دو استاندارد مرجع که در کلیه سطوح بین المللی، ملی، سازمانی، تولیدی و غیره بکار گرفته می شوند، ایجاد گردد.

پروتکل GHG با همکاری دو سازمان WBCSD (World Business Council for sustainable Development) و WRI             (World  Resource Institute) و پس از تدوین و انتشار استاندارد : محاسبه و گزارش دهی میزان انتشار گازهای گلخانه ای یک شرکت یا سازمان (The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard) در سال ۲۰۰۱ میلادی ایجاد شد.

این استاندارد، شرکتها را در نحوه محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای مختص خود و مستند ساختن و اعلام آن راهنمایی و کمک می نماید.

در سال ۲۰۰۶ میلادی سازمان جهانی استاندارد ISO ، استاندارد ISO 14064 را به نام :

Specification with guidance at the organization level for qualification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

منتشر کرد که اقتباسی از متن پروتکل GHG و مکمل آن در موضوع اندازه گیری و گزارش دهی موجودی گازهای گلخانه ای است.

در تاریخ سوم دسامبر سال ۲۰۰۷ میلادی تفاهم نامه همکاری میان سازمانهای ؛ WRI ، WBCSD و ISO در خصوص ترویج این دو استاندارد جهانی به امضاء رسید و در پی آن همکاری های زیادی با دولتها ، سازمانها ، صنایع ، NGO ها و غیره در سراسر دنیا به عمل آمد و تاکنون بیش از ۱۰۰۰ سازمان و شرکت در نقاط مختلف دنیا ، موجودی گازهای گلخانه ای خود را براساس پرونکل GHG محاسبه و اعلام کرده اند.

دیدگاه ها بسته شده است