پروتکل GHG ) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۶)

بانکداری سبز چیست و صدور گواهی نامه GREEN BANKING از ICS -بخش یک
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۴
Water Footprint ، ردپای آب (۱)
خرداد ۵, ۱۳۹۴

پروتکل GHG ) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۶) | Ics ایران

سری یادداشت های  از مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروژه های کیفیت ساختمانی و سر ممیز استاندارد های زیست محیطی ICS

بعد از تعیین حدود و کرانه های سازمانی نوبت به کرانه عملیاتی (Setting operational boundaries) که سازمان بر آن مالکیت یا کنترل دارد، می رسد تا بر اساس آن کلیه انتشارات گازهای گلخانه ای مرتبط با عملیات بهره برداری (operation) اعم از مستقیم و غیرمستقیم اندازه گیری و گزارش شود. در این راستا سه حوزه انتشار (Scope) به شرح زیر تعریف می شود:

۱-  حوزه یک: انتشارات مستقیم گازهای گلخانه ای

 (Scope1: Direct GHG emissions)

۲- حوزه دو: انتشارات غیرمستقیم گازهای گلخانه ای مربوط به الکتریسیته و بخار و گرمایش/ سرمایش

(Scope2: Electricity indirect GHG emissions)

۳- حوزه سه: دیگر انتشارات غیرمستقیم گازهای گلخانه ای

(Scope3: Other indirect GHG emissions)

۱- حوزه یک

در این حوزه شرکت، انتشار گازهای گلخانه ای را از منابعی که مستقیما در آن نقش داشته و بر آنها کنترل دارد اندازه گیری می کند که شامل موارد زیر است:

–         تولید برق، گرما و بخار (بویلر، کوره، توربین و غیره)

–         فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی (فرآیند تولید محصول)

–         جابجایی و انتقال مواد، محصول، ضایعات و پرسنل (این جابجایی ها مستقیما توسط شرکت انجام شده و تحت کنترل خودش می باشد)

–         نشتی ها (Fugitive emission) ، این نشتی ها خواسته یا ناخواسته در وسایل و تجهیزات ، اتصالات، پکینگ و واشرها صورت می پذیرد. مواردی مانند انتشار گاز متان در معادن زغال سنگ یا نشتی گاز HFC در سرد کننده ها و کولرها و یا نشتی گاز متان از تانکرهای حمل گاز، از اینگونه موارد می باشد.

۲- حوزه دو

در این حوزه تمام گازهای انتشار یافته جهت برق و انرژی (بخار و گرمایش/سرمایش) تولیدی خارج از حوزه شرکت (نیروگاه و …) محاسبه و اعلام می شود. انتشار این گازها خارج از کنترل شرکت بوده و به همین دلیل به آن انتشار غیرمستقیم می گویند لیکن در محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای شرکت منظور می شود. اتفاقا میزان انتشار این بخش از گازهای گلخانه ای قابل توجه بوده و هرگونه راه حل در خصوص صرفه جویی در مصرف انرژی یا استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر می تواند منجر به کاهش قابل ملاحظه موجودی گازهای گلخانه ای شرکت شود.

در موارد بالادستی تولید الکتریسیته و انرژی مانند کشف، حفاری، انتقال و غیره سوخت، میزان انتشار در حوزه سه (Scope 3)  منظور می شود همچنین در صورت خرید انرژی و فروش آن به مصرف کننده نهایی (end user) ، میزان انتشار گازهای گلخانه ای مرتبط با آن در حوزه سه محاسبه و اعلام می گردد.

دیدگاه ها بسته شده است