پروتکل کیوتو و اجرای پروژه (CDM (Clean Development Mechanismدر ایران (۳)

ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ -ISO 14001:2015
فروردین ۲۴, ۱۳۹۴
خبرهای جدید ICS ار بولتن ISPIM -مرجع بین المللی خلاقیت و نوآوری
فروردین ۲۹, ۱۳۹۴

پروتکل کیوتو و اجرای پروژه (CDM (Clean Development Mechanismدر ایران (۳) | Ics ایران

یادداشتی از دکتر لیلا عدالتی فرد مدیر تحقیق و توسعه و مدیر فنی بخش کشاورزی ICS

شرح مکانیسم توسعه پاک و اهداف آن

همانطور که اشاره شد پروتکل کیوتو برای کاهش هزینه‌های عمل به تعهدات، سه مکانیسم انعطاف پذیر تعریف کرده است که در بین آنها مکانیسم توسعه پاک تنها مکانیسمی است که کشورهای در حال توسعه ‌می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند.

ماده ۱۲ پروتکل کیوتو به تعریف مکانیسم توسعه پاک اختصاص دارد. طبق این ماده، هدف از مکانیسم توسعه پاک:

  1. کمک به کشورهای در حال توسعه جهت دستیابی به توسعه پایدار
  2. کمک به هدف نهایی کنوانسیون و مساعدت اقتصادهای در حال گذار
  3. کمک به کشورهای توسعه یافته در جهت عمل به تعهدات کاهش انتشار پروتکل می‌باشد.

طبق این مکانیسم کشورهای در حال توسعه از فعالیت‌های پروژه‌ای که منجر به صدور گواهی کاهش انتشار (Certified Emission Reductions) CERs می‌شوند نفع می‌برند. برای کاهش هر یک تن معادل CO2، یک CER اختصاص می‌یابد. کشورهای توسعه یافته می‌توانند از گواهی کاهش انتشار حاصل از این پروژه‌ها برای عمل به تعهدات خود در قبال پروتکل کیوتو استفاده کنند.

مکانیسم توسعه پاک، CDM، به کشورهای توسعه یافته اجازه می‌دهد که اعتبارات کاهش انتشار حاصل از اجرای پروژه در کشورهای در حال توسعه را خریداری کنند. در عوض، کشورهای در حال توسعه به منابع و تکنولوژیهای لازم برای کمک به توسعه پایدار اقتصاد خود دسترسی خواهند داشت.

قوانین حاکم بر پروژه‌های مکانیسم توسعه پاک در سال ۲۰۰۳ نهایی شده است و شامل ”الگوها و رویه­های مکانیسم توسعه پاک“می‌باشد. پانزده زمینه زیر از سوی هیئت اجرایی برای فعالیتهای پروژه‌ای در قالب مکانیسم توسعه پاک تعریف شده است:

 ۱- صنایع انرژی (منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر)
۲- توزیع انرژی
۳- مصرف انرژی
۴- صنایع تولیدی
۵- صنایع شیمیایی
۶- صنعت ساختمان
۷- حمل و نقل
۸- تولیدات معدنی
۹- تولید فلزات
۱۰- انتشارات فرار از سوختها (جامد، نفت و گاز)
۱۱- انتشارات فرار در تولید و مصرف هالوکربنها و هگزا سولفورفلوراید
۱۲- مصرف حلالها
۱۳- انتقال و دفع پسماندها
۱۴- جنگلکاری و احیای جنگل
۱۵- کشاورزی

دیدگاه ها بسته شده است