نان های سفید و ارتباط با ماده غیر مجاز جوهر قند
بهمن ۱۳, ۱۳۹۳
سازمان بهداشت جهانی : آلودگی هوا سرطان‌زاست. چه باید کرد ؟
بهمن ۱۴, ۱۳۹۳

نبود فرهنگ زیست محیطی در کشور | Ics ایران

محیط زیست و اموزش برخورد با آن یکی از معیارهای پیشرفته بودن فرهنگ عمومی هر جامعه ای است.وقتی که ایسنا عکس های عدم فرهنگ زیست محیطی در زابل را مشخصا پخش می نماید به عمق فاجعه نبود فرهنگ زیست محیطی در کشور و اهمیت برنامه ریزی و تامین منابع اموزشی و اجرایی بیشتر پی می بریم.

دیدگاه ها بسته شده است