مالی و اعتباری عسکریه ایزو ۱۰۶۶۸-ارزشیابی برند سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ خودرا از ICSدریافت کرد.

پروتکل GHG ) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۱)
فروردین ۳۱, ۱۳۹۴
بانک پاسارگاد ایزو پایش رضایت مشتری ISO 10004 صادره از مرجع ICS را تمدید کرد.
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۴

مالی و اعتباری عسکریه ایزو ۱۰۶۶۸-ارزشیابی برند سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ خودرا از ICSدریافت کرد. | Ics ایران

موسسه مالی و اعتباری عسکریه که برای کل مجموعه خود از مرجع ICS-ACS گواهی نامه ایزو ۱۰۶۶۸ دریافت کرده بود با انجام ارزیابی سالیانه ۲۰۱۵-۲۰۱۶ گواهی ایزو ۱۰۶۶۸خود را تمدید کرد.موسسه مالی و اعتباری عسکریه در هفته سوم فروردین ماه سال جاری اقدام به تمدید سالیانه گواهی ارزشیابی برند -ایزو ۱۰۶۶۸ ویرایش سال ۲۰۱۰ نمود.

در طی ارزیابی مدارک و مستندات این موسسه در انطباق با الزامات ایزو ۱۰۶۶۸  شامل :

– ثبت برند در مجامع ملی و بین المللی

– بررسی و ارزیابی LICENCE ها و JOINT VENTURE

–  ارزیابی سازمان از نام تجاری با فاکتور های عملی و امتیازی

– تمایز نام تجاری از رقبا

– خدمات منحصر بفرددر زمینه مالی و اعتباری

– چک لیست اختصاصی MARKET APPROACH

– چک لیست اختصاصی MARKET INCOME APPROACH

لذا با بررسی بر روی نتایج ارزیابی های صورت پذیرفته بر روی مدارک این موسسه ، گواهی ارزشیابی برند سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ میلادی در هفته اول اردیبهشت صادر گردید.

دیدگاه ها بسته شده است