ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت HSE
شهریور ۱۵, ۱۳۹۳
IPF در کشاورزی چیست ؟ICS چه خدماتی ارائه می دهد؟۱
شهریور ۲۴, ۱۳۹۳

ممیزی و صدور گواهی نامه های ایزو ISO 3834 | Ics ایران

بااجباری شدن اجرای استانداردهای سری ایران ایزو ۳۸۳۴ با عنوان الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی از ابتدای مهرماه ۱۳۹۲ ، شرکت ICS اقدام به برنامه ریزی کارگاههای آموزشی آشنایی با این سری از استانداردها نموده است.

همچنین این شرکت آمادگی دارد با استفاده از ممیزین مجرب ایزو ISO 3834 نسبت به ارزیابی اولیه و GAP ANALYSIS الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی بر اساس این استاندارد اقدام نماید.

در طی این ارزیابی ها سازمانها با عدم انطباقات خود آشنا شده و با راهنمایی های لازم نسبت به رفع موارد اقدام می نمایند.

شرکت ICS آمادگی دارد ممیزی و ارزیابی این استاندارد را انجام داده و گواهی نامه ایزو ۳۸۳۴ برای سازمانها از انگلستان یا کانادا صادر نماید.

 

 

دیدگاه ها بسته شده است