مشاوره طراحی و ساخت

شرکت ICSبا تجربه ۱۹ ساله خود در صنعت غذای کشور، صنعت دارویی، صنعت آرایشی و بهداشتی و تجربه ارزیابی و ممیزی صدها شرکت ایرانی،خدمات ویژه ای به متقاضیان در طراحی و ساخت های صنعتی، غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی اراائه می نماید.

مهمترین دلیل ایجاد این خدمات عبارتست از:

– جلوگیری از دوباره کاری و تحمیل هزینه های فراوان به صاحبان و مالکان پروژه ها.تقریبا مالک یا صاحب پروژه ای یافت نمی شود که از مشکلات طراحی و ساخت مجموعه خود، شکایت نداشته باشد.

– ایجاد ارتباط فنی مناسب بین استاندارد ها و الزامات ساخت در هر صنعت با استاندارد های ساختمانی.

– هر محصول استاندارد شرایط خاص تولید خود را دارد و ما ارتباط طراحی و ساخت با این استاندارد های فنی بین المللی و ملی را برقرار می کنیم.

– ایجاد سیستم نظارتی دائمی بر طراحی و ساخت منطبق با استاندارد های کاری.

آز آنجائیکه ICS ایران در بیش از دو دهه فعالیت در طراحی و ساخت کارخانجات نقشی به سزا در نظارت بر ساخت و اجرا داشته است ، در حال حاضر این توانمندی باعث هم افزایی گروه اجرای پروژه ها گردیده است.در صورت نیاز به استفاده از این خدمات با خانم مهندس رزمی با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ در تهران تماس بگیرید.