مدارک مورد نیاز اعتبار بخشی ایزو ۱۷۰۲۵بین المللی ILACآزمایشگاه ها

محصولات سالم کشاورزی و محصولات با مدیریت تلفیقی آفات IPM چیست ؟
مرداد ۲۳, ۱۳۹۳
اصول مناسب آبزی پروری GGAP-نقاط کنترلی و معیار های پذیرش -۱
مرداد ۲۷, ۱۳۹۳

مدارک مورد نیاز اعتبار بخشی ایزو ۱۷۰۲۵بین المللی ILACآزمایشگاه ها | Ics ایران

با توجه به درخواستهای بسیاری مبنی بر اعلام مدارک مورد نیاز برای اعتبار بخشی آزمایشگاه ها بر مبنای الزامات ایزو ۱۷۰۲۵ و مرجع اکردیتیشن بادی آنالیتیکا ذیلا مدارک مورد نیاز اعلام میگردد:

– نامه انگلیسی درخواست مطابق متن اعلامی ای سی اس که بعد از تفاهمنامه ارائه می شود.

-نامه تعیین SCOPE OF ACCREDITATION

-ارسال مشخصات مورد نیاز آزمایشگاه به نام PASSPORTآزمایشگاه

-ارسال نظامنامه ایزو ۱۷۰۲۵ به زبان روسی

-ارسال ساختار سازمانی آزمایشگاه به انگلیسی یا روسی

سایر موارد را ای سی اس به ازمایشگاه ها راهنمای خواهد نمود تا چطور تهیه و برای ارزیابی ها آماده نمایند.

برای اطلاعات بیشتر با بخش بازرگانی سرکار خانم رزمی تماس بگیرید.

 

دیدگاه ها بسته شده است