محصولات سالم کشاورزی و محصولات با مدیریت تلفیقی آفات IPM چیست ؟
مرداد ۲۳, ۱۳۹۳
اصول مناسب آبزی پروری GGAP-نقاط کنترلی و معیار های پذیرش -۱
مرداد ۲۷, ۱۳۹۳

آموزش الزامات ایزو ۱۷۰۲۵ویرایش سال ۲۰۱۷ | Ics ایران

با توجه به تغییراتی که الزامات ایزو ۱۷۰۲۵ از سال ۲۰۱۷ نموده است ، ضروری است آزمایشگاه های آزمون نسبت به بروز سازی مدارک و مستندات خود اقدام نمایند.

در این راستا آموزش پرسنل فنی و مدیریتی آزمایشگاه با نیازمندی ها و الزامات ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش جدید ضروری است.

شرکت ICS اقدام به طراحی و اجرای دوره های آموزشی گسترده از سطح پایه تا پیشرفته برای پرسنل فنی و مدیریتی آزمایشگاه های آزمون نموده است.

برای آگاهی از آموزش های این شرکت با تلفن ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس بگیرید.

 

دیدگاه ها بسته شده است