ردپای آب در آینه آمار (۲)
شهریور ۱, ۱۳۹۴
صدور گواهی نامه غذاهای فراسودمند، غذا داروها یا غذاهای عملگرا (Functional Food) توسط ICS
شهریور ۱۵, ۱۳۹۴

مدارس زیست محیطی ECO-School – بخش (۳) | Ics ایران

اگر مدرسه تمایل به محیط زیستی شدن دارد، در ابتدا می بایست یک خط مشی برای خود تعریف کندکه در آن به لزوم و اهمیت توجه به مباحث محیط زیستی اشاره و خود را مکلف به انجام اقدامات لازم در راستای احترام به محیط زیست، کاهش مصرف در منابع و انرژی، کاهش ضایعات و زباله، و آموزش دانش آموزان، معلمان و کارکنان مدرسه بداند. برای این منظور می بایست متنی با همکاری اداره کل تهیه و در تابلویاعلانات مدرسه نصب شود تا همه دانش آموزان، معلمان، کارکنان و مراجعین مدرسه از آن مطلع شوند. همچنین موضوع باید به اطلاع کلیه افراد مدرسه رسیده و از مشارکت صددرصدی آنها استفاده شود.

گروهی متشکل از دانش آموزان، معلمان، و مسئولین به عنوان گروه سبز و تصمیم گیر مدرسه باید انتخاب شوند، تا امور مربوط به فعالیتها و اقدامات محیط زیستی که در ادامه شرح داده شده است را پیگیری کرده و انجام دهند.

مدارسی که مشمول مدارس محیط زیستی می شوند اقدامات زیر را در دستور کار خود دارند:

  1. رعایت مصرف انرژی الکتریکی در تاسیسات روشنایی ساختمان و محوطه
  2. رعایت مصرف انرژی الکتریکی در تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ساختمان
  3. رعایت مصرف آب در ساختمان و محوطه
  4. جابه جایی روزمره
  5. مصرف مواد اولیه
  6. برگزاری اقدامات زیست محیطی در مدرسه

دیدگاه ها بسته شده است