مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۷)

صدور گواهی نامه استاندارد رفتار خوب اداری Good Administrate Behavior از ACS Canada
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۵
گواهی FSSC درصنایع غذایی و مزایای آن
خرداد ۳, ۱۳۹۵

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۷) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب بین المللی زیست محیطی  ICS

 

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

یکی دیگر از فعالیتهای انتشاردهنده گازهای گلخانه ای در اسکوپ ۳، دفع فاضلاب توسط پیمانکاران (خارج از سایت) می باشد که با استفاده از مدل ارائه شده Land GEM در راهنمای Federal GHG guidance قابل محاسبه می باشد. البته روشهای دیگری نیز وجود دارد که با استفاده از آنها میزان فاضلاب تولیدی تخمین زده شده، سپس از حاصلضرب مقدار فاضلاب در فاکتور انتشار گازهای گلخانه ای CO2 و CH4، مقدار منتشره گازهای فوق بدست می آید.

از دیگر فعالیتهای انتشار دهنده گازهای گلخانه ای در اسکوپ ۳، زنجیره تامین می باشد. کلیه فعالیتهای بالادستی تولید مواد و سوختی که توسط DOT خریداری و تامین می شود در این گروه قرار می گیرد. بطور مثال اگر گازوئیل خریداری شده را در نظر بگیریم، میزان گازهای گلخانه ای منتشره که جهت حفاری و پالایش نفت خام و تولید گازوئیل ایجاد می گردد در اسکوپ ۳ و زنجیره تامین منظور می شود اما بدیهی است که انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از مصرف و احتراق گازوئیل در موتور وسایل نقلیه مربوط به اسکوپ ۱ می باشدکه قبلا توضیح داده شد.

تولید مواد خام توسط تامین کنندگان، فعالیتهای متعددی را از قبیل: استخراج معدن، پالایش، ساخت و حمل و نقل دربر می گیرد. دپارتمان حمل و نقل DOT مقادیر متنابهی از مواد اولیه: آسفالت، بتن، سوخت و غیره را خریداری می نماید که جهت تولید هرکدام از آنها مواد خام و انرژی مصرف می شود و به تبع آن گازهای گلخانه ای انتشار می یابد که به آن گازهای گلخانه ای حاصل از زنجیره تامین گفته و در اسکوپ ۳ محاسبه و منظور می گردد. باید توجه داشت که فقط آنچه انتشار گازهای گلخانه ای در اسکوپ ۱ و ۲ تامین کنندگان می باشد مدنظر قرار می گیرد یعنی اینکه مواد و کالاهایی که دپارتمان حمل ونقل تهیه می کند در اسکوپ ۳ آورده می شود و نه کالاهایی که توسط تامین کنندگان DOT خریداری می گردد (کالاهای خریداری شده توسط تامین کنندگان DOT جزء اسکوپ ۳ خودشان بوده و نه اسکوپ ۳ مربوط به DOT) در جدول زیر لیستی از مواد خریداری شده توسط DOT به همراه فاکتور انتشار آنها ارائه شده است.

     مواد/ سوخت

                          فاکتور انتشار

                          منبع اطلاعات

سوخت دیزل

۰٫۰۱۹۱ گرم CO2 معادل به ازاء هر BTU

Argonne national Labs

بنزین

۰٫۰۱۸۸ گرم CO2 معادل به ازاء هر BTU

Argonne national Labs

LNG

۰٫۰۱۷۹ گرم CO2 معادل به ازاء هر BTU

Argonne national Labs

آسفالت

۰٫۱۱ متریک تن معادل به ازاء هر تن

US EPA

فولاد

۳٫۷۱ متریک تن معادل به ازاء هر تن

US EPA

آلومینیم

۱۵٫۶۹ متریک تن معادل به ازاء هر تن

US EPA

عملا محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای زنجیره تامین بسیار مشکل است و به همین خاطر در برخی از برنامه ها و پرتکل های مرتبط با گازهای گلخانه ای مانند WRI و LGO ، انتخاب و اعلام میزان گازهای گلخانه ای اسکوپ ۳ کاملا اختیاری می باشد. اطلاعات فاکتور انتشار چرخه عمر بسیاری از مواد و سوختها در برخی از مراجع مانند: EPA`s WARM ، DOE`s GREET و NREL`s USLCI وجود دارد اما اطلاعات برخی دیگر از کالاها در دسترس نیست.

دیدگاه ها بسته شده است