مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۶)

صدور اولین گواهی نامه FDA برای یک شرکت ایرانی پس از ۵سال تحریم
فروردین ۳۱, ۱۳۹۵
استاندارد ISO 17100 ویژه دارالترجمه و مترجمین رسمی
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۵

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۶) | Ics ایران

یادداشت از جناب مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب بین المللی زیست محیطی

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

در ادامه یادداشت قبلی درخصوص محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سفرهای کاری، طبق راهنمای Federal GHG Guidance برای سفرهای زمینی دو حالت فرض شده، اول استفاده از ماشینهای اجاره ای، دوم بکارگیری وسایل نقلیه مختلف ، که در این دو حالت می توان از جداول قبلی مربوط به محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از احتراق وسایل نقلیه استفاده نمود. لذا تنها نکته باقیمانده دستیابی به مسافتهای طی شده می باشد که طبق راهنمای مذکور می توان از اطلاعات موجود در دفاتر مربوطه و یا آژانسهای مسافرتی( در صورت استفاده از وسایل نقلیه کرایه ای) استفاده نمود.

از دیگر موارد انتشار گازهای گلخانه ای در اسکوپ ۳، اتلاف انرژی حاصل از انتقال و توزیع انرژی الکتریکی خریداری شده است

Transmission and distribution of purchased electricity

که در نتیجه تولید این مقدار انرژی الکتریکی گازهای گلخانه ای  CO2 ، N2O و CH4 ایجاد و منتشر می گردد.

جهت محاسبه این میزان از گازها ابتدا می بایست فاکتور تنظیم اتلاف را بدست آورد، طبق متدولوژی تشریحی در Federal GHG Guidance، متوسط اتلاف انتقال و توزیع انرژی الکتریکی حدود ۶/۱۸% می باشد و لذا طبق فرمول زیر فاکتور تنظیم اتلاف برابر است با:

T/1-T = 0.0618 / (1-0.0618) = 0.0659

مقدار انرژی الکتریکی اتلافی برابر است با:

انرژی الکتریکی تلف شده ناشی از انتقال و توزیع = انرژی مصرفی (کیلووات ساعت) × ۰٫۰۶۵۹

همانند روش محاسبه گازهای گلخانه ای ناشی از انرژی الکتریکی خریداری شده در اسکوپ ۲ ، در این مورد نیز با استفاده از فاکتورهای انتشار معرفی شده در راهنماهای مختلف و از حاصلضرب مقدار انرژی الکتریکی اتلافی در فاکتورهای انتشار هرکدام از گازهای گلخانه ای، میزان انتشار آنها بدست می آید.

دیدگاه ها بسته شده است