مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۴)

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۳)
بهمن ۱۲, ۱۳۹۴
صدور گواهینامه ISO 22006 تولید محصولات کشاورزی از ACS Canada
بهمن ۲۹, ۱۳۹۴

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۴) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از آقای مهندس کامیاب ارزیاب ارشد زیست محیطی ICS

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

 

جهت آشنایی بیشتر با نحوه محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از ایاب و ذهاب پرسنل، با استفاده از جدول فاکتور انتشار وسایل نقلیه و دیگر داده های مرتبط به مثال زیر می پردازیم:

از نتایج تحقیق سازمان MPOs (Metropolitan Planning Organizations) چنین بر می آید که درصد استفاده پرسنل از نوع وسایل نقلیه بدین گونه است که:

–         ۷۵% پرسنل از وسایل نقلیه شخصی

–         ۱۰% پرسنل از وسایل نقلیه مشترک کوچک (۲ نفره)

–         ۱۰% پرسنل از مترو

–         ۵% پرسنل از اتوبوس

جهت رفتن به محل کار خود استفاده می کنند. علاوه بر آن از ۷۵% کاربران وسایل نقلیه شخصی، ۶۰% از خودروی معمولی و ۴۰% از خودروی شاسی بلند استفاده می کنند.

اگر فرض کنیم دپارتمان حمل و نقل DOT دارای ۲۰۰ نفر پرسنل باشد، آنگاه تعداد کاربران وسایل نقلیه مختلف به شرح زیر است:

تعداد پرسنل استفاده کننده از خودروی شخصی معمولی = ۲۰۰ × ۷۵/۰ × ۶/۰ = ۹۰ نفر

تعداد پرسنل استفاده کننده از خودروی شخصی شاسی بلند =  ۲۰۰ × ۷۵/۰ × ۴/۰ = ۶۰ نفر

تعداد پرسنل استفاده کننده از خوروی مشترک کوچک = ۲۰۰ × ۱/۰ = ۲۰ نفر

طبق تحقیقات به عمل آمده توسط MPOs میزان مسافت طی شده توسط یک نفر در روز حدود ۱۶ مایل می باشد، لذا کل مسافت یک سال برابر است با :   ۲۳۰ (روز کاری در سال) × ۱۶ = ۳۶۸۰ مایل ،   که این میزان جهت کل پرسنل به تفکیک نوع وسیله نقلیه مورد استفاده به شرح جدول زیر است.

        نوع وسیله نقلیه

                     تعداد پرسنل

            مسافت طی شده سالیانه (مایل)

خودروی شخصی معمولی

۹۰

۳۳۱۲۰۰

خودروی شخصی شاسی بلند

۶۰

۲۲۰۸۰۰

خودروی اشتراکی کوچک

۲۰

۷۳۶۰۰

مترو

۲۰

۷۳۶۰۰

اتوبوس

۱۰

۳۶۸۰۰

حال با استفاده از جدول فاکتور انتشار وسایل نقلیه به راحتی می توان میزان انتشار انواع گازهای گلخانه ای را به تفکیک نوع وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب پرسنل در اسکوپ ۳ محاسبه و اعلام نمود.

دیدگاه ها بسته شده است