مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۱)

مرور الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ بخش دوم
دی ۱۶, ۱۳۹۴
مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۲)
بهمن ۳, ۱۳۹۴

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۱) | Ics ایران

سری یادداشت های آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب زیست محیطی ICS

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

 

همانگونه که در یادداشت قبلی گفته شد، مطابق اطلاعات موجود در دپارتمان حمل و نقل کالیفرنیا  فعالیتهای اصلی که توسط تجهیزات و ماشین آلات راه سازی به انجام می رسد به شش گروه به شرح زیر دسته بندی شده است:

۱- بازسازی سطوح بزرگراهها

۲- ساخت خطوط اضافه در آزادراهها

۳- بازسازی و پهن سازی پیاده روها

۴- ساخت و باز سازی پلها

۵- ساخت موانع و جداکننده های راهها

۶- اجرای فضای سبز و چشم انداز

محاسبه میزان انتشار CO2 بر حسب متریک تن (حدود یک تن) به راحتی از حاصلضرب فاکتور انتشار CO2 بر حسب (متریک تن به ازاء هر ساعت) در تعداد ساعات کارکرد به دست می آید. در اینخصوص جدولی از اطلاعات مرتبط با میزان انتشار گاز CO2 مربوط به ماشین الات مورد استفاده در فعالیتهای ۶ گانه نامبرده توسط دپارتمان حمل و نقل کالیفرنیا تهیه و در اختیار کاربران قرار گرفته است که جهت آشنایی بیشتر و درک ملموس از میزان انتشار گاز اینگونه عملیات ، جدول فوق بصورت مختصر و فقط برای بعضی از ماشین آلات و تجهیزات که کاربرد بیشتری دارند، در ادامه آورده شده است.

  نوع ماشین آلات

     فاکتور انتشار CO2

(متریک تن در هر ساعت)

                ساعت کارکرد مورد نیاز جهت انجام عملیات گروههای نامبرده

  گروه یک

  گروه دو

  گروه سه

  گروه چهار

  گروه پنج

 گروه شش

میکسر

۵۲۱/۰

۰

۱۱۰

۱۱

۷۸

۰

۰

دامپر

۴۶۷/۰

۸

۲

۰

۱۱

۰

۰

جرثقیل

۶/۴

۵

۵۴

۳

۱۴۷

۰

۰

بولدوزر

۰۳/۲۷

۰

۳۱۵

۹۸

۲۳۴

۰

۸

بیل مکانیکی

۷۷۴/۵

۹۱

۴۳۷

۱۶۴

۷۵۱

۳۵

۰

گریدر

۵۸۵/۶

۱۳۹

۴۵۲

۴۱۵

۱۹۸

۷۸

۰

لودر با تایر لاستیکی

۸۱۵/۷

۳۱۳

۴۶۶

۳۷۹

۱۰۹۲

۱۴۲

۹۳

تراکتور

۳۴۲/۱

۴۸۰

۹۹۶

۲۴۳

۵۶۰

۱۹۰

۱۳۱

ژنراتور

۸۳/۰

۳۷

۶۶۲

۴۱

۱۲۷۹

۰

۳۶

کمپرسور هوا

۷۷۷/۰

۴۳

۴۶۸

۸۴

۱۵۰۶

۲۸۷

۰

جوشکاری

۶۱۹/۰

۳۳

۲۱

۰

۱۱۴

۰

۰

دیدگاه ها بسته شده است