مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۰)

مرور الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بخش چهارم
دی ۱, ۱۳۹۴
صدور گواهینامه SFBBغذای سالم‌تر، کسب و کار بهتر از ACS Canada
دی ۱۳, ۱۳۹۴

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۱۰) | Ics ایران

سری یادداشت های از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب ارشد زیست محیطی ICS

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

طبق پروتکل LGO اگر یک پیمانکار دارای شرایط زیر باشد در اسکوپ ۳ وارد می شود:

۱- پیمانکار به طور معمول خدمات و سرویس به DOT ارائه نماید

۲- پیمانکار قبلا هم به DOT سرویس رسانی کرده و در برآورد موجودی گازهای گلخانه ای DOT مدنظر قرار گرفته باشد

۳- میزان انتشار گازهای گلخانه ای پیمانکار در ارتباط با خدماتی که به DOT می دهد قابل توجه باشد

پیمانکاران DOT که تعمیرات جاده ها را انجام می دهند دارای میزان انتشار قابل توجهی هستند که عمدتا تعمیرات جاده ها، پلها، تونلها و ساختمانها را به عهده دارند و جهت انجام این خدمات از وسایل و ماشین آلات متعددی که با سوختهای مختلفی مانند: CNG ، گازوئیل و غیره شارژ می شوند ، استفاده می کنند. دیگر پیمانکاران DOT مانند مشاور و تامین کننده غذا و خوراک نیز گازهای گلخانه ای را انتشار می دهند اما ناچیز و قابل چشم پوشی است.

جهت تعیین میزان انتشار گازهای گلخانه ای فروشندگان و پیمانکاران روش اجرایی که توسط WRI/WBCSD تهیه شده به شرح زیر بکار گرفته می شود:

۱- تعیین پیمانکاران و فروشندگانی که در لایه اول (Tier 1)  قرار می گیرند

۲- جمع آوری داده های اینگونه پیمانکاران که در واقع دربرگیرنده منابع و فعالیتهای اسکوپ ۱ و ۲ آنها می شود

۳- تخصیص سهم انتشار گازهای گلخانه ای پیمانکاران براساس میزان خدماتی که (براساس مبلغ یا ساعت کارکرد) به DOT ارائه داده اند. ( این در صورتی است که فعالیتهای منتشر کننده گازهای گلخانه ای که پیمانکاران برای DOT انجام داده اند بطور مشخص و دقیق معلوم نباشد)

۴- گردآوری و محاسبه جمع کل گازهای منتشره فعالیتهای پیمانکاران و فروشندگان DOT در لایه اول

در غیاب اطلاعات و داده های انتشار فروشندگان و پیمانکاران پروژه ها ، DOT می تواند از اطلاعات موجود در دپارتمان حمل و نقل کالیفرنیا استفاده نماید. این اطلاعات پایه براساس متوسط کارکرد تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در شش گروه از فعالیتهای راه سازی تهیه و گردآوری شده است که در یادداشت بعدی مفصلا توضیح داده خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده است