مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۷)

آزمایشگاه شرکت تین دامداران اولین آزمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ایران با اعتبار ILAC-ANALITICA
آذر ۱۵, ۱۳۹۴
معرفی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ -بخش دوم
آذر ۱۸, ۱۳۹۴

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۷) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب زیست محیطیICS

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

همانطور که قبلا  گفته شد بخشی از گازهای گلخانه ای منتشره در اسکوپ ۱ مربوط به گازهای نشتی از تجهیزات تبریدی و سرد کننده است که شامل : HFCs (هیدرو فلورو کربنها) ، PFCs (پر فلورو کربنها) و SF6 (سولفور هگزا کلراید) می باشد. این گازها عمدتا از طریق تجهیزات تهویه مطبوع یا سردکننده ها منتشر می شوند و در این مثال بخصوص آندسته از تجهیزات نامیرده که مستقیما توسط DOT (دپارتمان حمل و نقل) در ساختمانها یا وسایل نقلیه سیار استفاده شده مدنظر قرار می گیرند. ایده آل ترین راهکار جهت محاسبه این دسته از گازهای گلخانه ای استفاده از معادله A (در یادداشتهای قبلی آمده) است لیکن با توجه به کمبود اطلاعات و داده های اولیه و دشوار بودن تهیه و جمع آوری اطلاعات فوق می بایست از روشهای دیگر استفاده نمود.

لذا می توان با بهره گیری از اطلاعات و متدهای موجود در راهنمای فدرال GHG (Federal GHG Guidance) و پروتکل LGO به جواب مورد نظر رسید. در پروتکل LGO دو نگرش جهت محاسبه انتشار گازهای گلخانه ای وجود دارد که در یکی از آنها میزان نشت گازها براساس نوع و مدل مبردها و در دیگری میزان نشت از روی مقدار گازهای شارژ شده به دستگاهها محاسبه می گردد.

براساس تجربه موجود بسیاری از مراکز  DOT به اطلاعات نشتی گازهای گلخانه ای از مبردها دسترسی ندارند و در اینصورت استفاده از روشهای جایگزین و ساده تر با بکارگیری داده ها و متدهای موجود در پروتکل LGO و یا راهنمای IPCC جلد سوم (محصولات و فرآیندهای صنعتی) اجتناب ناپذیر خواهد بود.

بطور مثال یکی از روشهای ساده معرفی شده در راهنمای IPCC جلد سوم و پروتکل LGO استفاده از جدولی به شرح زیر است که در آن برحسب نوع مبرد و تجهیزات سرد کننده و همچنین ظرفیت وزنی گاز آن ، درصد تقریبی نشتی سالانه وسیله مورد نظر اعلام شده است که به راحتی قابل بهره برداری است.

                                 نوع مبرد

      ظرفیت وزنی گاز مبرد (کیلوگرم)

        درصد نشتی سالانه

یخچال خانگی

۰۵/  تا  ۵/۰

۵/۰

مبرد در کلاس تجاری

۲/۰  تا   ۶

۱۵

یخچال تجاری در سایز متوسط و بزرگ

۵۰  تا  ۲۰۰۰

۳۵

چیلر

۱۰  تا  ۲۰۰۰

۱۵

سیستم تهویه مطبوع دارای پمپ حرارتی

۵/۰  تا  ۱۰۰

۱۰

یخچال حمل و نقل

۳  تا  ۸

۵۰

تهویه مطبوع سیار

۵/۰  تا  ۵/۱

۲۰

دیدگاه ها بسته شده است