مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۵)

ترجمه استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ به اتمام رسید و به زیر چاپ رفت
آذر ۱, ۱۳۹۴
مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۶)
آذر ۱۰, ۱۳۹۴

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۵) | Ics ایران

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

توسط جناب آقای مهندس کامیاب ارزیاب زیست محیطی ICS

البته در کشور ایالات متحده آمریکا مراجع دیگری وجود دارد که می توان از اطلاعات مصرف انرژی آنها استفاده نمود. مثلا اداره اطلاعات انرژی (EIA) ، میزان سوخت مصرفی را به ازاء واحد سطح زیربنای ساختمان ، در قالب جداول اطلاعاتی ارائه می دهد که به راحتی با ضرب نمودن این فاکتورها در مساحت ساختمان مورد نظر می توان به میزان سوخت مصرفی سالانه دست یافت.

در مورد محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای تجهیزات و ماشین آلات سیار فقط آندسته از ماشین آلاتی که مستقیما در حوزه دپارتمان حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرند مدنظر می باشند. این تجهیزات عبارتند از : وسایل نقلیه مسافران ، کامیونهای سبک و سنگین مانند: گریدر ، برف روب و غیره ، ماشین آلات برون راهی (Off- road) مانند: تراکتور و ماشین آلات کشاورزی ، بولدوزر و تجهیزات و وسایلی که جهت ساخت و ساز و تعمیرات راهها بکار می روند. سوختهای مصرفی وسایل نقلیه و ماشین آلات فوق، فسیلی و از انواع: بنزین ، گازوئیل ، CNG ، LPG و غیره می باشد. میزان CO2 منتشره براساس مقدار کربن موجود در سوختها محاسبه شده و از حاصل ضرب میزان سوخت مصرفی در فاکتور انتشار کربن آن سوخت به دست می آید. لیکن میزان انتشار گازهای CH4 و N20 بستگی به تکنولوژی وسیله نقلیه ، نوع سوخت و فاصله پیمایش دارد.

پروتکل LGO در اینخصوص متدولوژی بکار رفته جهت انجام محاسبه انتشار گازهای GHG را ارائه داده است که متشکل از جداول و فرمولها و اطلاعات کاربردی است. مطابق جداولی که در ادامه می آید راهنمائیهای لازم جهت دسترسی به اطلاعات اولیه جهت محاسبه انتشار گازها اعلام شده است.

جدول اطلاعات و داده های عملیات احتراق حاصل از وسایل سیار

شرح داده های عملیاتی

منابع دسترسی به اطلاعات

محل جمع آوری اطلاعات

مصرف سالانه سوخت:

مقدار سوخت مصرفی در وسایل سیار

– فاکتور خرید سوخت

-گزارشهای پرداخت براساس فاصله پیمایش

-سوابق نگهداری وسایل نقلیه

-دپارتمانهای مربوطه

-مدیر ناوگان

-سیستمهای پایش سوخت

-فروشندگان سوخت

-سوابق قراردادها

مسافت طی شده سالانه :

مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه ، نوع

سوخت ، مدل و سال تولید وسایل نقلیه

(جهت اندازه گیری میزان گازهای CH4 و N2O )

-مسافت سنج ها

-گزارشهای ثبت مسافتها

-گزارشهای پرداختها براساس فاصله پیمایش

-سوابق نگهداری وسایل نقلیه

-دپارتمانهای مربوطه

-مدیر ناوگان

-سوابق قراردادها

ساعت کارکرد ( جهت وسایل غیرجاده ای):

تعداد ساعات استفاده از وسایل و تجهیزات

-سوابق نگهداری وسایل نقلیه

-نرم افزارهای پایش وسایل

-تخمین براساس میزان سوخت مصرفی

-دپارتمان های مربوطه

-مدیر ناوگان

-نرم افزارهای مربوطه

-سوابق قراردادها

دیدگاه ها بسته شده است