مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۴)

بخش سوم:الزامات سیستم مدیریت انرژی ایزو ISO 50001
آبان ۱۰, ۱۳۹۴
بخش چهارم الزامات مدیریت انرژی ایزو ISO 50001
آبان ۱۶, ۱۳۹۴

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۴) | Ics ایران

سری یادداشتهای از مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب زیست محیطی ICS

Greenhouse Gas Emission Inventory Methodologies for State Transportation Departments

حال با توجه به توضیحات داده شده می توان به نحوه محاسبه میزان گازهای GHG منتشره پرداخت. همانگونه که گفته شد اسکوپ ۱ شامل منابع مستقیم انتشار گازهای گلخانه ای است که شامل موارد زیر می باشد:

۱-  گازهای ناشی از احتراق تجهیزات ثابت (متشکل از : CO2 ، CH4 و N2O )

۲- گازهای ناشی از احتراق تجهیزات سیار گازهای ناشی از احتراق تجهیزات سیار (متشکل از : CO2 ، CH4 و N2O )

۳- گازهای ناشی از نشت تجهیزات تبریدی ( متشکل از : HFCs ، PFCs ، SF6 )

۴- گازهای ناشی از عملیات تصفیه فاضلاب (متشکل از : CH4 و N2O )

منظور از تجهیزات ثابت آندسته از تجهیزاتی است که متعلق به اداره دولتی حمل و نقل و تحت کنترل این دپارتمان بوده و جهت تولید برق ، بخار و گرما بکار می روند. این تجهیزات عبارتند از : بویلر ، کوره و ژنراتورهایی که در دفاتر ، محل های تعمیر و نگهداری ، انبارهای نگهداری ؛ وسایل نقلیه ، ماسه و نمک و دیگر ساختمانها مورد استفاده قرار می گیرند. سوختهای مصرفی در این تجهیزات مانند : گاز طبیعی ، گاز پروپان ، زغال سنگ ، گازوئیل و مازوت منجر به تولید گازهای گلخانه ای : CO2 ، CH4 و N2O می شوند.

میزان سوختهای مصرفی از طریق سنجه های نصب شده روی تجهیزات و ماشین آلات و یا سوابق و قبوض مربوطه قابل دسترسی است. همچنین در صورت عدم دسترسی به اطلاعات فوق می توان از داده های مربوط به سالهای گذشته و یا روشهای مقایسه ای در میزان سوختهای مصرفی در ساختمانهای دیگر و با در نظر گرفتن نسبت متراژ آنها استفاده نمود.

در روش مقایسه ای سالیانه ، درجه برودت یا گرمایش روزهای سال و درصد استفاده از سوخت ها مدنظر قرار می گیرد و در روش مقایسه ای مساحت بناها، میزان سوخت مصرفی به نسبت نوع ساختمان و متراژ آن استخراج شده و به تناسب با آن ، سوخت مصرفی جهت بناهای مورد نظر محاسبه می گردد.

بطور مثال فرض کنید اطلاعات مصرف سوخت ۱۰۵۰۰ فوت مربع از ساختمانهایی که با گاز و نفت گرم می شوند وجود ندارد ولی از طرفی اطلاعات مصرف سوخت ساختمانهای مشابه موجود باشد. بدین ترتیب با استفاده از داده های موجود که عبارتست از:

–         مصرف ۳۰ فوت مکعب گاز جهت گرمایش هر فوت مربع فضای ساختمانی

–         مصرف ۰۵/۰ گالن نفت جهت گرمایش هر فوت مربع فضای ساختمانی

می توان مصرف سوخت سالانه را به ترتیب زبر بدست آورد:

–         مصرف سالانه گاز ₌ ۳۰ ( فوت مکعب به ازاء هر فوت مربع ) × ۱۰۵۰۰ ( فوت مربع ) ₌ ۳۱۵۰۰ فوت مکعب

مصرف سالانه نفت ₌ ۰۵/۰ ( گالن به ازاء هر فوت مربع ) × ۱۰۵۰۰ ( فوت مربع ) ₌ ۵۲۵ گالن

دیدگاه ها بسته شده است