الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۱۰
آذر ۱۶, ۱۳۹۵
مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۸)
دی ۲۷, ۱۳۹۵

مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۷) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب ارشد زیست محیطی

Coca – Cola , Practical application in Water Footprint Assessments

اما آنچه در نتیجه مطالعه و بررسی ردپای آب تولید شکر از چغندر قند حاصل شد را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

  • رد پای آب کشت چغندرقند بیشترین مقدار از کل ردپای آب تولید شکر را به خود اختصاص می دهد ( حدود ۹۷%)
  • محصول چغندرقند در کشورهای اروپایی بیشتر در مناطق پرآب کشت می شود و بدین ترتیب ردپای آب سبز بالایی را به خود اختصاص می دهند زیرا جهت آبیاری کشتزارها از آب آبی کمتری استفاده می گردد (بجز در منطقه مدیترانه ای)
  • مجموع ردپای سبز و آبی در کشورهای مختلف اروپایی کاملا متفاوت بوده و بسته به میزان تبخیر در رشد محصول و یا راندمان کشت و کار ، از مقدار ۲۷۹ لیتر به ازاء هر کیلوگرم در کشور فرانسه تا ۹۷۴ لیتر به ازاء هر کیلوگرم در یونان می رسد.
  • بیشترین مقدار ردپای آب خاکستری به زنجیره تامین چغندر قند اختصاص می یابد و میزان آن در کارخانه ها اندک می باشد. البته ردپای آب خاکستری در کارخانه هایی که سیستم تصفیه فاضلاب ضعیفی دارند قابل توجه است، حدود سه چهارم ردپای آب تولید شکر در کارخانجات مربوطه از نوع خاکستری می باشد.
  • بکارگیری اطلاعات کاربردی براساس زنجیره تامین بسیار واقعی تر از اطلاعات عمومی جهت محاسبه ردپای آب است. عملا در اروپا جهت کشت چغندر قند از مقدار آب کمتری نسبت به آنچه که بصورت کلی اعلام شده استفاده می شود زیرا که در این مناطق جهت بالا بردن راندمان آبیاری در ماههای آخر رشد محصول میزان رطوبت خاک در حد کمتری حفظ می شود.
  • معمولا در زمینهای کشاورزی پوشش گیاهی طبیعی ، میزان آب سبز بیشتری نسبت به چغندر قند مصرف می کنند بنابراین جایگزین کردن این نوع پوشش با چغندرقند منجر به کاهش مصرف آب سبز می گردد.

همچنین آنچه که از نتایج این مطالعه و بررسی شرکت کوکاکولا دلالت داشته و پراهمیت است به شرح زیر می باشد:

  • محصول چغندرقند زمینهای کشاورزی کشور هلند از راندمان بیشتری برخوردار بوده و مناسب بودن آب و هوای منطقه فوق باعث استفاده حداکثری از آب سبز می گردد.
  • میزان ردپای آب کشت چغندرقند در مناطق مختلف بسیار متفاوت است لذا انتخاب محل مناسب کشت محصول فوق به منظور کاهش مصرف آب می تواند بسیار پراهمیت باشد. همچنین آنالیز و ترکیب مواد تشکیل دهنده محصول چغندرقند در مناطق مختلف می تواند تاثیر بسزایی در نوع فرآیند تصفیه فاضلاب و نتایج آن داشته باشد .
  • نتایج این مطالعه نمونه منجر به تهیه برنامه و انجام فعالیتهای مرتبط با تولید پایدار در حوزه زنجیره تامین گردید. شرکت کوکاکولا در حال حاضر اقداماتی را در ارتباط با ارزیابی ردپای آب با محوریت تولید پایدار و با در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی ، جامعه و اقتصادی در سطح اروپا آغاز کرده است. همچنین این شرکت وارد همکاری با سازمان و مجامع مختلف (از جمله تامین کنندگان چغندرقند) جهت مشاوره و مشارکت در پروژه های مرتبط شده است.

دیدگاه ها بسته شده است