الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۷
آذر ۳, ۱۳۹۵
الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۸
آذر ۹, ۱۳۹۵

مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۵) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب ارشد زیست محیطی

Coca – Cola , Practical application in Water Footprint Assessments

آنچه که از نتیجه مطالعه اول (تولید نوشابه نیم لیتری) برای سیستم کوکاکولا معنادار است عبارتست از:

–         رد پای آب مربوط به شکر قابل توجه بوده و می بایست توجه ویژه ای به آن شده و مطالعه عمیق تری در مورد این ماده اولیه به عمل آید

–         لازمست اجزاء دخیل در ایجاد ردپای آب به تفکیک بررسی و محاسبه گردند زیرا که مقدار کل و تجمعی هیچوقت نمی تواند دیدگاه دقیق و قابل قبولی از موضوعات با اهمیت نهفته در ردپای آب را ارائه نماید

–         بدنبال نتایج این مطالعه شرکت کوکاکولا برنامه هایی را در راستای توسعه کشاورزی پایدار بکار گرفت که بطور مثال می توان به همکاری فعال با مراجع WWF (World Wildlife Fund) و BSI (Better Sugarcane Initiative) اشاره نمود.

ردپای آب تولید شکر از چغندر قندی که در نوشابه های تولیدی در کارخانه های مستقر در اروپا بکار می رود

بر اساس نتایج بدست آمده از ارزیابی ردپای آب تولید نوشابه نیم لیتری در هلند، کوکاکولای اروپا بررسی ردپای آب شیرین سازهای تامینی جهت ۱۱۲ کارخانه تولید نوشابه خود در اروپا را در دستور کار قرار داد. تا تاریخ انتشار مقاله ، محاسبات (accounting) ردپای شکر از چغندر قند به اتمام رسیده لیکن شکر حاصل از نیشکر و شربت ذرت با فروکتوز بالا در جریان بوده است.

تقریبا ۷۰% شکر خریداری شده ، حاصل از چغندر قند است که در ۱۹ کشور اروپایی کشت می شود. جهت محاسبه میزان ردپای آب شکر تصفیه شده از چغندر قند (accounting) می بایست تمام فرآیندهای لازم جهت تهیه شکر؛ از برداشت محصول تا انتقال و فرآوری آن را مدنظر قرار داد.

متدولوژی ذکر شده در کتاب راهنمای ردپای آب Footprint Manual) (Water با در نظر گرفتن برخی اصلاحات به عنوان روش انتخابی جهت محاسبه ردپای آب مورد استفاده قرار گرفت. بطور مثال در عمل مقدار آب آبی از اختلاف بین آب مورد نیاز جهت رشد محصول با میزان آب سبز محاسبه نشد بلکه براساس نتایج حاصل از داده های مربوط به تولیدکنندگان شکر برآورد گردید. نتایج فوق نشاندهنده کمتر بودن آب آبیاری نسبت به آب فرآوری بود.

دیدگاه ها بسته شده است