مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۱)
شهریور ۹, ۱۳۹۵
مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۳)
مهر ۲۴, ۱۳۹۵

مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۲) | Ics ایران

در مواردیکه زیان ها و آسیب های وارده به منابع آبی بصورت تجمعی و در اثر استفاده مصرف کنندگان متعدد زیاد شده و فراتر از حد می رود، اعتبار و جایگاه شرکتهای مصرف کننده آب از لحاظ اجتماعی زیر سوال رفته و ممکن است منجر به ورود دولت به بحران پیش آمده گردد و واکنشهایی از قبیل: افزایش هزینه های آب و تصفیه آن، کاهش تامین منابع آبی و تخریب حسن شهرت را دربر داشته باشد. شرایط پیش آمده در موارد نادر حتی می تواند به تعطیلی کسب و کار توسط مراجع دولتی نیز بیانجامد.

اهداف شرکت کوکاکولا در خصوص حفاظت از منابع آبی

آب یکی از اجزاء اصلی تولید محصولات است، از طرفی توجه به موضوعات زیست محیطی و اجتماعی نیز در مقوله تولید محصولات بسیار ضروری است لذا تولید پایدار بدون در نظر گرفتن همه موارد فوق عملا غیرممکن می باشد. تفکر حفاظت از منابع آبی در شرکت کوکاکولا ابتدا با تمرکز بر آب مصرفی در تولید محصول آغاز گردید. در سال ۲۰۰۵ شرکت جهت درک بهتر از ریسکهای آبی تهدید کننده کسب و کار، اجتماع و محیط زیست ، برنامه ارزیابی ریسکهای آبی را به اجرا گذاشت که منجر به انجام مواردی از قبیل: ایجاد چارچوب حفاظت از منابع آب در عملیات تولید محصول و حوزه آبخیز آن، ارتباط با انجمنهای فعال در موضوع توسعه پایدار ، مشارکت در ارتقاء آگاهی جهانی از موضوع بحران آب و دیگر فعالیتهای آبی گردید. ارزیابی ریسکها (Risk Assessment) در سال ۲۰۰۸ در شرکت کوکاکولا بازنگری و به روز شد. در طرح جدید می بایست تمامی سایتهای وابسته به این شرکت برنامه حفاظت از منابع آب را در قالب همکاری با دولتها و سایر مراکز ذیربط در یک دوره زمانی ۵ ساله و تا پایان سال ۲۰۱۳ تهیه و ارائه می کردند. در این برنامه ها پرداختن به موضوعات مرتبط با چالش های آبی در حوزه های مربوطه کاری؛ از آسیبهای هیدرولوژیکی گرفته تا ظرفیتهای مدیریت دولتی محلی ضروری بوده و می بایست مدنظر قرار می گرفت.

نهایتا شرکت کوکاکولا اهداف حفاظت از منابع آب را در سه حوزه به شرح زیر تعریف کرد:

۱-     کاهش نرخ مصرف آب نسبت به افزایش حجم تولید. براساس این هدف می بایست راندمان مصرف آب از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ به میزان ۲۰% افزایش می یافت که عملا در سال ۲۰۰۹ این راندمان به مقدار ۶/۱۲% نسبت به ۲۰۰۴ افزایش داشت.

۲-     سیرکوله کردن آب مصرف شده در مراحل تولید و همچنین رساندن کیفیت آن به حد آب طبیعی پس از انجام عملیات تصفیه فاضلاب حداکثر تا سال ۲۰۱۰ ،  در سال ۲۰۰۹ میزان دسترسی به این هدف به حدود ۹۵% رسید که این میزان عملا ۸۹% تجهیزات خط تولید شرکت کوکاکولا را پوشش می داد.

۳-     تامین و جایگزین کردن مقدار آب موجود در محصول نهایی با مشارکت کردن در پروژه های حفاظت از محیط زیست تا سال ۲۰۲۰ ، در سال ۲۰۰۹ میزان تحقق این هدف به حدود ۲۲% رسید. به این معنا که شرکت کوکاکولا با شرکت در ۲۵۰ پروژه حفاظت از آب در ۷۰ کشور دنیا توانست به میزان ۲۲% آب موجود در محصول نهایی خود را در طبیعت جایگزین و حفظ کند.

دیدگاه ها بسته شده است