مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۸)
دی ۲۷, ۱۳۹۵
مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۱۱)
اسفند ۱۷, ۱۳۹۵

مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۱۰) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب ارشد زیست محیطی

Coca – Cola , Practical application in Water Footprint Assessments

آنچه از مطالعه آخر یعنی ردپای آب محصولات آب پرتقال حاصل شد را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

  • تقریبا ۹۹% کل ردپای آب محصولات آب پرتقال مختص کشت و تولید پرتقال است و عملیات بسته بندی آبمیوه حدود ۱% ردپای آب کل را به خود اختصاص می دهد.
  • ردپای آب درختان پرتقال فلوریدا حدود ۷۰% بیشتر از کاستاریکا و تقریبا دو برابر درختان پرتقال برزیل می باشد زیرا که آفتابی بودن هوا در این منطقه و وزش باد بیشتر موجب بالا رفتن میزان تبخیر در زمان رشد محصولات کشاورزی می گردد. همچنین بارش باران در فلوریدا کمتر بوده و بالطبع مصرف آب آبی بیشتر است.
  • محاسبه ردپای آب به شدت متاثر از بازده رشد محصول می باشد، بازده رشد محصول در فلوریدا ۱۸% بیشتر از کاستاریکا و ۸۶% بیشتر از برزیل است. اختلاف ردپای آب در مناطق فوق نشاندهنده این تفاوت می باشد.
  • عدم قطعیت در محاسبه آب خاکستری بسیار بالاست.
  • درک کامل از کلیه تاثیرگذاریها بر بخش آبی محیط زیست نیازمند ارزیابی تجمعی از اینگونه اثرات در منابع آبی مشارکتی است. با تمرکز بر شاخصهای آبی در یک منطقه خاص که با کمبود آب روبرو است شاید بتوان ارزیابی ناقصی را به انجام رساند اما جهت دستیابی به نتایج صحیح تر می بایست ارزیابی دقیق تری از همه اثرات نامطلوب بر آب در کل حوضه آبگیر به انجام رساند.
  • این مطالعه فرصتهای بالقوه جهت بهبود را در ارتباط با رشد محصول پرتقال برای شرکت کوکاکولا روشن کرد. حساسیت ردپای آب نسبت به بازده رشد محصول نتیجه خوبی بود تا شرکت کوکاکولا دقت بیشتری در باره این موضوع داشته و امکان بهبود در اینخصوص را مورد بررسی قرار دهد.
  • با وجود مدیریت و انجام کنترلهای شدید، بیشترین ریسک آبی مرتبط با تامین پرتقال در فلوریدا بود. چرا که پارامترهایی نظیر: کمبود آب، رقابت بر سر تامین آب و تغییرات آب و هوا در این منطقه مهم و تاثیرگذار می باشد.

دیدگاه ها بسته شده است