چرا هنوز سیستم HACCPدر دنیا برای ایمنی موادغذایی توصیه می شود
مرداد ۶, ۱۳۹۵
مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۲)
شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۱) | Ics ایران

اهمیت و جایگاه آب در زندگی بشر و مفهوم ردپای آب در یادداشتهای قبلی تدوین و ارائه شد. در سری نوشتارهایی که به تدریج تقدیم خواهد شد بنابر آن داریم تا به منظور  آشنایی بیشتر با موضوع ارزیابی ردپای آب (Water Footprint Assessment) یک مثال عملی معتبر که در مورد سه دسته از مواد و محصولات شرکت کوکا کولا ؛ ۱- کوکا کولای نیم لیتری در بطری PET  ۲- چغندر قند تولیدی در اروپا جهت استفاده در کوکا کولای نیم لیتری و  ۳- آب پرتقال می باشد را در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.

مثال عملی موجود توسط شرکت Coca- Cola و Nature Conservancy به انجام رسیده و نتایج آن در سال ۲۰۱۰ نشر گردیده است. هدف از تهیه این گزارش آگاه سازی؛ مدیران و متخصصان منابع آب، اعضاء و همکاران شبکه ردپای آب Water Footprint Network و همچنین دوستداران و علاقه مندان موضوع ردپای آب ، از برنامه یک شرکت بزرگ در خصوص نحوه محافظت از منابع آب می باشد که از طریق به اشتراک گذاری مشاهدات و تجارب بدست آمده از این مطالعه حاصل خواهد شد.

شرکتهای Coca- Cola و Nature Conservancy امید دارند که با ارائه نتایج این پروژه گامی مثبت در جهت توسعه متدولوژی ارزیابی ردپای آب (Water footprint assessment methodology) و کاربرد آن بردارند.

از نقطه نظر یک شرکت یا بنگاه اقتصادی بروز کمبودهای آبی از یک طرف و نیاز به منابع آبی جهت تولید، یعنی روبرو شدن با ریسک های مختلف، که این ریسک ها از دو زاویه متفاوت قابل بررسی است: ریسک های بالا دستی  ۲- ریسک های پائین دستی . ریسک های بالا دستی عموما به این سوال می پردازد که آیا در آینده آب تازه به اندازه کافی وجود خواهد داشت؟ این فضای پر ریسک غالبا از موضوعات : رقابت بر سر منابع آبی، کمبود آب، تغییر اقلیم، آلودگی منابع آبی، نقص و کمبود زیر ساخت ها، مدیریت ضعیف منابع آبی، مصرف نادرست آب و خشکسالی نشئت می گیرد. همچنین ریسکهای پائین دستی تحت تاثیر موضوعات : مصارف آبی شرکت ، تصفیه فاضلاب و موارد زیان رسان دیگر ذینفعان می باشد. ریسک های آبی باید در حوزه آبی همان محل و در ارتباط با دیگر مصرف کنندگان بررسی گردد. ریسک های مرتبط با کمبود آب و یا آلوده کننده آن تنها کسب و کار را تحت تاثیر قرار نمی دهد بلکه جامعه و دیگر مصرف کنندگان را نیز شامل می شود. بهبود راندمان مصرف بسیار مهم است اما همیشه منجر به کاهش ردپای آب نمی شود و حتی بعضی اوقات کاستن ردپای آب امکان پذیر نیست. لیکن آن چیزی که  می تواند بیشتر مهم بوده و تاثیرگذار باشد بهبود مدیریت و سیاست گذاری مناسب در خصوص منابع آبی است.

دیدگاه ها بسته شده است