انجام ارزیابی سالیانه اعتبار بخشی ایزو ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه پتروشیمی خراسان صورت پذیرفت
مهر ۲۵, ۱۳۹۵
صدور گواهی نامه استاندارد EXCiPACT مرتبط با صنایع دارویی
آبان ۱۰, ۱۳۹۵

لزوم ایمنی در آزمایشگاه های نانو – بخش (۲) | Ics ایران

سری یادداشت هز سرکار خانم دکتر عدالتی فرد مدیر تحقیق  وتوسعه ICS

نانوذرات، به دلیل اندازه کوچک و سطح زیاد، واکنش پذیری بسیار زیادی از خود نشان می دهند. این خصوصیت باعث تولید ذرات نانو به اشکال پودر، اسپری و پوشش شده است که کاربرد های زیادی در بخش‌های مختلف از جمله صنایع اتومبیل، راکت های تنیس، عینک های آفتابی ضدخش، پارچه های ضد لک، پنجره های خود تمیزکن و صفحات خورشیدی و غیره دارد.

در مقیاس نانو، خصوصیات مواد دستخوش تغییرات بسیاری می شود .به تبع این تغییرات، پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک های بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی ناشی از نانومواد نیز با چالش مواجه می شود. از مشکلات کاربرد نانو می توان تاثیرات سمیت نانو ذرات و تماس شغلی را نام برد.

تماس با ترکیبات نانو به احتمال زیاد از طریق استنشاق و احتمالاً از طریق پوست یا گوارش انجام می شود. مطالعات زیادی نشان داده است که ذرات نانو قادرند از ریه ها به داخل جریان خون عبورکرده و در سایر ارگان های بدن انتشار یابند. مطالعات روی چندین نوع از حیوانات، حاکی از آن است که تماس با ترکیبات نانو می‌تواند موجب تغییرات پاتولوژیکی ریه از جمله سر طان‌ها، التهاب، فیبروز و مشکلات تنفسی شود .خطر دیگر ، ناشی از حریق یا انفجار حاصل از فعالیت کاتالیستی مواد نانو می باشد ولی تاکنون کنترل خطرات انفجار یا حریق ثبت نشده است.

هر چند تولید ذرات نانو به طور خاصی در سیستم های بسته انجام می‌شود، اما خطر تماس با آنها به انواع کنترل‌های موجود در محل بستگی دارد.

افرادی که در زمینه تجارت مواد نانو شاغل هستند یا فعالیت هایی مرتبط، با ریسک بالای تماس با ذرات نانو روبرو هستند. فعالیت هایی شامل حمل ونقل، نظافت، نگهداری روتین وسایل، مرتب کردن، ذخیره داخل مخازن وتوزیع کننده‌ها، همچنین مصرف کنندگان می باشند.

تحقیق اولیه در مورد مفاهیم و معانی ایمنی و بهداشت شغلی نانوتکنولوژی نشان می دهد که این تکنولوژی نیازمند توجه و تحقیق بیشتری دارد بویژه وجود نانوذرات در آلاینده های هوای محیط کار که می تواند سلامتی کارگران را تحت الشعاع قرار دهد.

استانداردهای ایمنی و کیفی از مهمترین زیرساخت‌های تجاری‌سازی محصولات فناوری نانو هستند که با رعایت آنها به عنوان مثال می‌توان در بخش کشاورزی، به نتایج مطلوبی از جمله تضمین امنیت غذایی و توسعه کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست دست یافت .

اگرچه هنوز استانداردها و راهنماهای ویژه ای برای ارزیابی و کنترل ریسک های مذکور وجود ندارد، لیکن تحقیقات اولیه نشان می دهند روش های کنترلی مورد استفاده برای آزمایشگاه ها یا کنترل آئروسل ها، برای کنترل ریسک های بهداشتی و ایمنی نانومواد موثر خواهند بود.

دیدگاه ها بسته شده است