قابل توجه سرممیزین گروه ICS- ایزو ۹۰۰۱ویرایش ۲۰۱۵ وIRCA

صدور گواهینامه Gluten Free توسط ICS
مرداد ۳۱, ۱۳۹۴
برگزاری دوره آموزشی ISO 17025:2005 باصدور مدرک از مرجع Analiticaمورد تایید ilac
شهریور ۱, ۱۳۹۴

قابل توجه سرممیزین گروه ICS- ایزو ۹۰۰۱ویرایش ۲۰۱۵ وIRCA | Ics ایران

سازمان IRCA با توجه به ضرورت اماده بودن ممیزین مورد تایید مراجع صدور گواهی برای انجام ممیزی های ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ اقدام به تدوین درفتی با الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ نموده است.

به پیوست فایل صادر شده مرجع IRCA  جهت مطالعه دقیق سرممیزین عزیز ایفاد می گردد.

با تشکر

علی مبارکی مدیر عامل IRCA_DIS_summary_report

دیدگاه ها بسته شده است